Onderdeel van onze kwaliteitsformule: Het thuisklimaatonderzoek en het samenwerkingsonderzoek

Gezinshuis.com vindt het belangrijk dat elk aangesloten gezinshuis werkt volgens haar kwaliteitsformule. Belangrijke onderdelen hierin zijn het behalen van het keurmerk gezinshuizen, het volgen van (bij)scholing, reflectie via een coach en het meewerken aan het jaarlijks terugkerende thuisklimaatonderzoek en het samenwerkingsonderzoek. Wat deze onderzoeken inhouden, leggen we uit.

Het thuisklimaatonderzoek van gezinshuis.com

Met het thuisklimaatonderzoek (TKO) onderzoek je als gezinshuis ieder jaar het leefklimaat. Hoe gaat het thuis, hoe vindt je het zelf gaan en hoe ervaren de jeugdigen die er wonen dit, hoe zit het met je eventuele eigen kinderen die hier wonen? Door middel van online vragenlijsten brengt de Hogeschool Leiden dit voor ons in kaart. Na deelname ontvangt het gezinshuis hiervan een uitgebreid rapport met daarin instructies om met elkaar te praten over de uitkomst. Heel interessant en het geeft je als gezinshuisouder een goed beeld over de belevenis van iedereen die in het gezinshuis woont. Deelname aan het thuisklimaatonderzoek is jaarlijks een verplicht onderdeel van onze kwaliteitscyclus.

Het samenwerkingsonderzoek van gezinshuis.com

Het samenwerkingsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Windesheim. Gezinshuizen gaan jaarlijks hun samenwerking binnen- en buiten het gezinshuis onder de loep nemen. Hoe verloopt de samenwerking met de biologische ouders, gedragswetenschapper, pedagogisch medewerker? Dit wordt in kaart gebracht om te vergelijken of iedereen die samenwerking op dezelfde manier ervaart of dat er verschillen bestaan. Dit allemaal met het doel om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Gezinshuis.com werkt samen met onderzoekers en het onderwijs

Gezinshuis.com werkt al jaren samen met onderzoekers en onderwijsinstellingen om onderzoek naar veilig opgroeien te doen. Op het moment heeft gezinshuis.com een samenwerkingsverband met onder andere de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Leiden. Samen met deze onderwijsinstellingen organiseren we bijvoorbeeld symposia, bijeenkomsten en cursussen of trainingen voor gezinshuisouders. We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Neem daarvoor ook een kijkje op ons kennisplatform Gezinspiratieplein.