Franchiseformule

Onze formule

Als je je als franchisenemer aansluit bij Gezinshuis.com, sta je er niet alleen voor. Vanaf de selectieprocedure heb je een vaste contactpersoon, die je helpt om je gezinshuis te realiseren. En wanneer je eenmaal gezinshuisouder bent, kun je rekenen op diezelfde persoon voor ondersteuning bij alle aspecten die je als gezinshuisouder tegen komt. Je maakt onderdeel uit van een community van 200 gezinshuizen, die elkaar door dik en dun steunen. Ook in geval van crisis staan we 24/7 voor je klaar.


kinderen en volwassenen

Verantwoordelijk voor de formule en ondersteuning aan het gezinshuis

Gezinshuis.com is een franchiseorganisatie. Dit houdt in dat wij een bewezen kwaliteitsconcept  hebben ontwikkeld voor gezinshuizen, waaraan alle gezinshuizen die bij ons horen moeten voldoen. Verder zijn het zelfstandig ondernemers die hun eigen invulling geven aan hun gezinshuis. Wij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning aan gezinshuisouders zodat zij op een verantwoorde en vitale manier een thuis kunnen bieden aan uithuisgeplaatste jeugdigen. Wij werken samen binnen de driehoek bestaande uit Gezinshuis.com, het gezinshuis en de zorgaanbieder.

moeder met kind

Een gezinshuis: Een hele ‘onderneming’

En dat ben je dan ook bij Gezinshuis.com. een ondernemer. In de breedste zin van het woord. Een ondernemer is een aanpakker, iemand die vol ergens voor gaat: De kinderen die in jouw gezinshuis worden geplaatst. Maar bij ondernemerschap komt natuurlijk nog veel meer kijken. Wij geloven in het franchiseconcept omdat iedereen en elk (t)huis anders is. Wij geloven dat het ‘gewone leven’ een helende werking heeft op kinderen. Kinderen moeten thuis, en als dat niet kan zo thuis mogelijk, opgroeien. Jij als gezinshuisouder moet daar vrij invulling aan kunnen geven, met onze succesvolle bouwstenen en binnen de kaders van de wet.

franchisemeeting

Verantwoordelijk voor het verblijf

Als gezinshuis bij Gezinshuis.com ben je verantwoordelijk voor het verblijf van de jeugdigen. Je draagt zorg voor:

  • een veilig thuis in een positief leefklimaat
  • regelmaat, duidelijkheid en ondersteuning
  • contact met school en zorg voor vrijetijdsbesteding
  • contact met het eigen netwerk van het kind
  • je kijkt ‘achter’ het gedrag van het kind en speelt daar op in.

Met regelmaat stem je af met voogden, ouders, ambulant begeleiders en gedragswetenschappers over hulpverleningsplannen, omgangsregelingen en behandeltrajecten. Er zijn ook gezinshuizen die niet samenwerken met een zorgaanbieder maar zelf samenwerken met de gemeente. De gemeente betaalt de vergoeding op basis van de indicatie direct aan het gezinshuis. Voor deze vorm van samenwerken moet tenminste een van de gezinshuisouders beschikken over een SKJ-registratie. Met Gezinshuis.com heeft het gezinshuis/zorgaanbieder een contract om aan de kwaliteitseisen van de franchiseformule te voldoen.

 

 

moeder-dochter-omhelzing

Verantwoordelijk voor zorg en behandeling

De zorgaanbieder ‘plaatst’ het kind na een zorgvuldige matchingsprocedure. Een gedragswetenschapper van deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg: deze zet de behandeling in en ondersteunt de gezinshuisouders. Zo kan een kind weer stappen zetten in zijn of haar groei naar zelfstandigheid.

Dagvergoeding

De gemeente betaalt de zorgaanbieder voor deze zorg en behandeling; de zorgaanbieder betaalt een dagprijs aan de gezinshuisouders.