Wat is een gezinshuis?

Een thuis voor uithuisgeplaatste kinderen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp- en zorg voor uithuisgeplaatste jeugdigen. Professionele gezinshuisouders vangen hen op in hun gezin in een zo normaal mogelijke leefomgeving. De gezinshuisouders geven de jeugdigen 24/7 de liefdevolle en professionele ondersteuning die ze nodig hebben.


"Iemand die er altijd voor hen is, dat hebben deze kinderen nodig."

gezin: moeder, kind

Wanneer een gezinshuis?

Soms werkt het thuis (even) niet en beslist de rechter dat een kind uit huis geplaatst wordt. In de jeugdwet is vastgelegd dat wanneer een kind uit huis geplaatst wordt, de voorkeur wordt gegeven aan een plek die een ‘zo normaal mogelijk’ leven biedt voor het kind. In Nederland zijn dat pleeggezinnen- of gezinshuizen. Wanneer een kind te maken heeft met complexe gedragsproblemen, trauma’s of bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, heeft een kind professionele begeleiding nodig die daarop afgestemd is. Gezinshuisouders zijn ervoor opgeleid- en getraind om deze zorg te kunnen leveren. Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. Anders dan in een pleeggezin zijn gezinshuisouders professionele opvoeders.

Bekijk onze gezinshuizen
gezin-blij-om-tafel

Hoe ziet een gezinshuis eruit?

Gezinshuizen zijn heel divers. Ze zijn te vinden in een stad, dorp of op het platteland en hebben vaak meer ruimte dan een gewone woning om een plek te bieden aan de gezinshuiskinderen.  Meestal wordt een gezinshuis gerund door een stel, maar er zijn ook alleenstaanden, vrienden, collega’s of familieleden die samen een gezinshuis runnen. Vaak hebben gezinshuisouders ook biologische kinderen en/of huisdieren die in het gezinshuis wonen.

De gezinshuiskinderen worden gevolgd/begeleid door een  gedragswetenschapper. Soms is er ook af en toe een pedagogische medewerker in het gezinshuis aanwezig die de gezinshuisouders helpt. Het gewone leven binnen het gezinshuis is een bewezen effectief onderdeel van deze behandeling. Het idee van een gezinshuis is dat alle leden meedraaien in het gewone gezinsleven. Er worden verjaardagen gevierd, de kinderen gaan naar school, sportclubjes, zwemles, noem maar op. De jeugdigen in het gezinshuis kunnen er wonen zo lang dat nodig is of ze de volwassen leeftijd hebben bereikt.

Film: Maak kennis met gezinshuis De Knoest
moeder met kind

Soorten gezinshuizen

Startende gezinshuizen geven zelf aan wat voor kinderen/jongeren ze willen opvangen en in welke leeftijdscategorie. Globaal zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Gezinshuis voor kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD, autisme, etc.
  • Gezinshuis voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Gezinshuis voor tienermoeders met hun kind
  • Crisisgezinshuis: voor snelle hulp en opvang
  • Simbahuis: broertjes en zusjes worden samen opgevangen met als doel binnen 2 jaar naar huis terug te keren. In de tussentijd krijgen de ouders intensieve begeleiding
  • Gezinshuis met begeleid wonen: de jongere (18+) woont zelfstandig op het erf van het gezin en kan 24 uur per dag een beroep doen op het gezinshuis