Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen jeugdigen die om een of andere reden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen bij hun ouders. Vaak hebben deze kinderen een moeilijke tijd gehad wat heeft geresulteerd in een complex trauma, hechtingsproblematiek en/of meervoudige gedragsproblemen. Maar er zijn ook jeugdigen in een gezinshuis die problemen ervaren met autisme of verstandelijk en/of lichamelijk beperkt zijn.

Wie wonen er in een gezinshuis?

Specifieke problematiek bij jeugdigen vraagt een speciale, liefdevolle aanpak en behandeling. In een gezinshuis wonen professionele, pedagogische geschoolde ouder(s) die zorgen voor een fijn, veilig en geborgen plek voor deze kinderen. Ze werken samen met zorghulpverleners, school, dagbesteding en de ouders van het kind naar een betere toekomst. Vaak hebben de gezinshuisouders ook eigen kinderen, maar dat hoeft niet. De meeste gezinshuizen heeft ook een breed scala aan huisdieren. Dieren helpen kinderen vaak bij de verwerking van emoties en geven de jeugdigen een veilig gevoel.

Waarom wonen in een gezinshuis?

De jeugdigen die in een gezinshuis wonen, hebben problematiek die te zwaar is voor “reguliere” pleegzorg. Eerder woonden deze jongeren vaak op een woongroep. In de hervormingsagenda jeugd is vastgelegd dat kinderen thuis dan wel zo thuis mogelijk moeten kunnen opgroeien. Een gezinshuis is daarmee het wenselijke alternatief voor een woongroep of instelling. Hier kunnen jeugdigen zicht ontwikkelen en ontplooien in een huiselijke setting, met twee vaste professionele opvoeders en aanspreekpunten, in een gewone buurt en gaan ze gewoon naar school en (sport)activiteiten.  

Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders

Wat zijn dat dan, professionele opvoeders? Als gezinshuisouders krijg je te maken jeugdigen met specifieke behoeften. Hier moet je goed op voorbereid zijn en mee om kunnen gaan. Daarom heb je bij Gezinshuis.com minimaal een MBO-4 opleiding nodig in pedagogische hoek en is een SKJ registratie van belang. Je werkt immers met kwetsbare kinderen. Je kunt het vergelijken met de medewerkers op een woongroep, die moeten ook een pedagogische opleiding voltooid hebben. Dat is bij een gezinshuis niet anders. Nieuwe gezinshuizen moeten bij Gezinshuis.com altijd samenwerken met een zorgaanbieder. We werken nauw samen in de ‘driehoek‘. De zorgaanbieder levert de zorg aan de jeugdigen die bij je wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg, jij voor het verblijf en het thuisklimaat.

Werven- en selecteren van gezinshuizen

Gezinshuis.com is de pionier op het gebied van gezinshuiszorg en werft, selecteert en begeleidt al bijna 20 jaar gezinshuisouders. Een gezinshuis starten doe je met liefde, maar is niet voor iedereen weggelegd. Wil je meer weten over onze franchiseformule of ons selectietraject? Neem dan gerust contact met ons op! Al ruim 220 gezinshuizen hebben zich bij ons aangesloten. Neem eens een kijkje naar onze gezinshuizen.