Zorgaanbieders

moeder-dochter-omhelzing

Professionele zorg binnen een gezin

Bij uithuisplaatsing van een kind blijkt vaak sprake van complexe problematiek. Opvang in een pleeggezin is dan niet genoeg. Er is zwaardere en professionele 24 uurs zorg nodig. Plaatsing in een gezinshuis sluit hier goed op aan.

Een aantal dingen zijn belangrijk:

 • We ondersteunen gezinshuisouders via een eigen contactpersoon, coaching, intervisie en regiobijeenkomsten.
 • Een goede prijs-kwaliteitverhouding en duidelijk kostenplaatje.
 • Salutogenese: aandacht voor het gezonde en minder focus op de problemen.
 • Een lokaal netwerk rondom het gezinshuis.
 • Ieder gezinshuis is binnen een half jaar na start in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen.
Vraag de folder over het hoe en waarom van gezinshuizen aan
moeder met kind

Specialist inhuisplaatsen

We werken al jaren succesvol samen met een grote groep zorgaanbieders. Bijna 200 gezinshuizen zijn inmiddels gestart.

Uitgebreid selectieproces
Na ons uitgebreide selectieproces onderzoeken we met de startende gezinshuisouders met welke zorgaanbieder zij willen samenwerken. Op basis van een kennismakings-gesprek, portfolio en een ondernemingsplan van de gezinshuisouders heeft u als zorgaanbieder een goed beeld van de doelgroep.

Samen afspraken maken
Als zorgaanbieder maak je met het gezinshuis afspraken over vergoedingen, het aantal jeugdigen en de duur van de plaatsingen en de hulp aan het kind. De plannen en adviezen van de gedragswetenschapper zijn altijd leidend.

Aandacht voor kwaliteit
We werken continu aan het borgen van de kwaliteit van het verblijf en de vitaliteit van gezinshuisouders. Altijd inzichtelijk en dus transparant. Zo staan we borg voor gezinshuizen die van hoogwaardige kwaliteit bieden.

 

Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op? Lees de Maatschappelijke Businesscase.
gezin-blij-om-tafel

Onze diensten aan u als zorgaanbieder

 • Voor zorgaanbieders
  • werving en selectie gezinshuisouders
  • frequent overleg met contactpersoon
  • inzage in voortgangsrapportages van kwaliteitssysteem
  • klachtenbehandeling
  • toegang tot portaal Gezinshuis.com
  • participatie in Gezinshuisacademie (nog te realiseren)
  • participatie in innovatietrajecten
  • uitbreiding franchise met ‘kleinschalig gezinsgericht wonen’

'Werving en selectie van gezinshuisouders laten wij graag aan experts over.’