Gezinshuisplus

Gezinshuisplus als alternatief

Het uitvoeringsplan voor de om- en afbouw van de gesloten jeugdhulp te bewerkstelligen vraagt om een grote reorganisatie van de jeugdhulp in Nederland. Daarmee zijn we al goed op weg. In 2025 moet de gesloten jeugdhulp volledig kleinschalig werken. In 2030 is het doel om geen gesloten plaatsingen meer te hebben. In februari van 2023 zei voormalig staatssecretaris van Ooijen: “Het rijk, gemeenten, aanbieders en jongeren zelf zijn het allemaal eens dat we toe moeten naar jeugdhulp die kleinschalig, zoveel mogelijk open en zo thuis mogelijk georganiseerd is. Met als doel menswaardige en liefdevolle zorg voor kwetsbare jongeren”. Steeds meer jeugdigen met een ‘jeugdzorg+’ profiel worden in gezinshuizen geplaatst zonder duidelijke kaders en kwaliteitsborging. Gezinshuis.com vindt het belangrijk dat er ook voor deze jeugdigen een alternatief op gesloten jeugdzorg beschikbaar is waarbij structuur, veiligheid en geborgenheid voorop staan. Hierop komt Gezinshuis.com met een alternatief: ‘Gezinshuisplus”.


gezinshuiskinderen in gesprek

Jeugdzorg+ binnen een gezinshuis

Tussen 2015 en 2018 heeft er een project gedraaid onder de naam GezinshuisPlus. Hierbij zijn ervaringen opgedaan met de opvang van jongeren die anders in een gesloten instelling zouden worden geplaatst. Dit was een waardevol project dat in 2018 is afgerond. Het project GezinshuisPlus heeft laten zien dat ook jongeren die mogelijk gesloten geplaatst worden, in een gezinshuis kunnen stabiliseren, normaliseren en weer perspectief kunnen verwerven. Jeugdigen met een jeugdzorgplus profiel hebben meer begeleiding en ondersteuning nodig dan de ‘reguliere’ gezinshuiskinderen. Daarom heeft Gezinshuis.com additionele bouwstenen ontwikkeld die aansluiten op haar kwaliteitsconcept voor gezinshuizen. Deze zijn terug te vinden in de brochure Gezinshuisplus.

Brochure Gezinshuisplus