Privacy beleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.gezinshuis.com

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Reacties

Op de website van Gezinshuis.com worden verschillende soorten cookies gebruikt. Deze zorgen er voor dat de website zo goed mogelijk werkt en wij inzicht kunnen krijgen in hoe de website gebruikt wordt. Wij proberen dit tot een minimum te beperken.

Privacy statement

Gezinshuis.com verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Gezinshuis.com en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

Zie ook ons Privacy Statement.

College bescherming persoonsgegevens

Gezinshuis.com verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewetgeving. Gezinshuis.com behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Beveiliging

Gezinshuis.com heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (zie ook het onderdeel cookies).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gezinshuis.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gezinshuis.com verwerkt uw persoonsgegevens, o.a. naam en emailadres, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Aanmelding Open Avonden of andere evenementen
  • Het beantwoorden van uw vragen/ reactie via het contactformulier

In alle gevallen geeft u toestemming om de persoonsgegevens op te nemen in ons systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezinshuis.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich afmeldt als abonnee van de nieuwsbrief, wordt uw naam en emailadres uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezinshuis.com verstrekt niet aan derden, tenzij anders vermeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@gezinshuis.com.

Gezinshuis.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Gezinshuis.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Cookie beleid

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Gezinshuis.com ze?

De website van Gezinshuis.com plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Gezinshuis.com beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Gezinshuis.com na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Gezinshuis.com gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van de Gezinshuis.com.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Op de website van Gezinshuis.com worden verschillende soorten cookies gebruikt. Deze zorgen ervoor dat de website zo goed mogelijk werkt en wij inzicht kunnen krijgen in hoe de website gebruikt wordt. De verzamelde informatie is beperkt tot de minimale informatie die nodig is om de effectiviteit te optimaliseren.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website juist te laten werken. Hierin worden bijvoorbeeld tijdelijke inlog en formulier gegevens opgeslagen.

Analytische cookies

Om beter te begrijpen hoe de website gebruikt wordt en hoe we deze dus kunnen verbeteren gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt Gezinshuis.com inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Gezinshuis.com kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Tracking cookies

Om passende aanbiedingen en advertenties te kunnen plaatsen buiten onze website maken wij ook gebruik van een tracking cookie van Facebook. Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Gezinshuis.com cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van Gezinshuis.com bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter

Gezinshuis.com plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Gezinshuis.com website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

YouTube

Gezinshuis.com maakt gebruikt van YouTube om video’s te embedden op de website. YouTube maakt alleen cookies aan als u een YouTube-filmpje afspeelt, deze plaatst YouTube om het bekijken van de video’s mogelijk te maken. Daarnaast plaatst YouTube mogelijk cookies om haar gebruikers beter te begrijpen.

Een YouTube-filmpje kan advertenties bevatten. De advertentie leverende website kan zelf ook cookies plaatsen.

Cookies uitschakelen
Als je er voor kiest om de cookies uit te schakelen worden er geen tracking cookies geplaatst. Hierdoor kan het zijn dat sommige content, zoals Youtube video’s niet getoond worden. De functionele en analytics cookies worden wel geplaatst.

Via deze link kunt u de Google Analytics cookies uitschakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.