Oproep: Stop de administratieve bewijslast voor gezinshuizen in onderaannemerschap

Verschillende jeugdzorg regio’s verplichten vanaf 2024 onze franchisenemers om zelf in te schrijven op aanbestedingen voor het bieden van jeugdhulp met de bijbehorende administratieve lasten. Tot op heden komen deze administratieve lasten centraal bij de hoofdaannemer terecht die daarmee ook verantwoordelijk is . Wij vinden het een onwenselijke en onnodige ontwikkeling dat onze onderaannemers/franchisenemers, die direct zorg verlenen aan cliënten, verplicht worden om de hoofdtender van een aanbesteding door te lopen. Samen ervaren we dit als een overmatige bureaucratie die ten koste gaat van de zorg voor de kwetsbare doelgroep.

Dit allemaal, terwijl het juist de bedoeling is dat we die administratieve extra belasting zouden moeten voorkomen, en deze tijd zouden moeten inzetten in de zorg voor kwetsbare jeugdigen. Zoals ook beschreven in de Hervormingsagenda Jeugd. Lees hieronder het complete statement van de Driestroom, Pluryn en Gezinshuis.com.