Gezinshuis.com voor gemeenten

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugdzorg. Die inkoop wordt onder andere gedaan bij zorginstellingen die samenwerken in onderaannemerschap met gezinshuizen en in samenwerking met Gezinshuis.com. Gemeenten kopen de zorg ook vaak rechtstreeks in bij gezinshuizen. Zij verzorgen dan zelf de behandeling en zorg van de jeugdigen die bij hen wonen. Zij huren bijvoorbeeld zelf een gedragswetenschapper en/of pedagogisch medewerker in ter ondersteuning van het gezinshuis.

Rechtstreeks inkopende gezinshuizen

Rechtstreeks inkopende gezinshuizen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder. Het gezinshuis draagt dan zelf de verantwoordelijkheid voor de zorginhoudelijke behandeling. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Gezinshuis.com werkt dan ook alleen met rechtstreeks inkopende gezinshuizen samen als ze minimaal een aantal jaar ervaring hebben opgedaan in de franchise en eerder in onderaannemer schap hebben samengewerkt met een zorgaanbieder. Zo weten we dat ze over de kwaliteiten en kennis beschikken om te ondernemen en het juiste profiel hebben om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Bedrijfsvoering en kwaliteit bij gezinshuizen

Voor gemeenten is het belangrijk dat het geld wat uitgegeven wordt aan jeugdzorg goed besteed wordt en dat de kwaliteit binnen een gezinshuis goed op orde is. Daarin ondersteunt Gezinshuis.com haar gezinshuizen. Gezinshuis.com adviseert zelfstandige gezinshuizen in een optimale bedrijfsvoering, het voeren van een gezonde begroting en het bewaken van haar kwaliteit en vitaliteit volgens het keurmerk Gezinshuizen. Onze jarenlange ervaring in het werven en selecteren van geschikte gezinshuisouders draagt hieraan bij.

Samenwerking gemeente en gezinshuis.com

Gezinshuis.com werkt graag samen met gemeentes om de kwaliteit van gezinshuizen en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Gezinshuis.com kan met haar werving- en selectietraject ook ondersteuning bieden bij het selecteren van geschikte gezinshuisouders. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op!