Over Gezinshuis.com

Gezinshuis.com is een landelijke non-profit organisatie vóór en door gezinshuizen.

Gezinshuisvader met kind aan het wandelen

Succesvolle franchiseformule

Gezinshuis.com start en begeleidt gezinshuizen om uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis te bieden. Dat doen we via een succesvolle franchiseformule. Als gezinshuis werk je als zelfstandig ondernemer, maar met commitment aan onze kwaliteitsprinicpes en binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving. Zo staan we samen sterk in onze missie: ‘Ieder kind een veilig thuis!’

franchisemeeting

200 collega-gezinshuizen

Als je start met je gezinshuis, sta je er niet alleen voor. Je wordt deel van een bijzondere community:

  • Ontmoet elkaar tijdens de jaarlijkse franchisemeeting
  • Ondersteun elkaar via regiobijeenkomsten
  • Denk mee met ons beleid via de franchisenemersraad
  • Participeer met jouw expertise in een van onze werkgroepen. Bijv. we hebben samen met een aantal gezinshuizen een digitaal kwaliteitssysteem opgezet.
  • Doe je voordeel met een mentorgezinshuis als je zelf start.
  • In noodgevallen, doe een beroep op ons 24/7 crisisteam.
gezin-blij-om-tafel

Begeleiding op maat

Als je je aansluit bij Gezinshuis.com, ontvang je begeleiding op maat van een vaste contactpersoon. Ook krijg je exclusieve toegang tot ons digitale kwaliteitssysteem Radius 2.0 met o.a. een online leeromgeving, een bibliotheek en rapportagesysteem.

Bekijk hieronder hoe we georganiseerd zijn: foto 1: management Gezinshuis.com. Foto2: organogram