Kwaliteitsconcept & Keurmerk

Ons kwaliteitsconcept voor gezinshuizen: cyclisch werken als professional

Als gezinshuisouder bij Gezinshuis.com ben je professioneel opvoeder. Je werkt volgens de kwaliteitscriteria gezinshuizen, die door het werkveld vastgesteld zijn. Je moet een soort duizendpoot zijn. Er is veel negatieve beeldvorming door misstanden in de jeugdzorg. De Inspectie is volop bezig met controles. Gezinshuis.com is dan een betrouwbare partner die door dik en dun met je meegaat. Ons kwaliteitskader borgt dat je voldoet aan de gevraagde kwaliteitseisen, je continu blijft reflecteren op je handelen en dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Daarmee geef je betrokken partijen openheid van zaken en de mogelijkheid om mee te kijken in je gezinshuis. Transparantie is binnen onze sector een groot goed. Ons kwaliteitssysteem bestaat uit 5 fases waarvan een aantal onderdelen cyclisch steeds terugkomen.


Ons kwaliteitssysteem

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit 5 fasen. Hiermee staan we borg voor de kwaliteit van al onze gezinshuizen. Hieronder leggen we elke fase apart uit.

 

start-kwalificatie

Fase 1: Startkwalificatie

Voordat we starten, moet je een aantal zaken op orde hebben:

  • Je hebt een ondernemingsplan, actueel portfolio, jaarplan en jaarbegroting.
  • Je hebt in overleg met de regiomanager een coach benaderd. De coach is er voor jou om je te helpen je vitaliteit te bewaren.
  • Je hebt je aangemeld bij Jeugdstem zodat er een vertrouwenspersoon aan jouw gezinshuis wordt gekoppeld.
  • Je hebt een VOG en een risico-inventarisatie gedaan.
Gezinshuizen Keurmerk Logo

Fase 2: Keurmerk Gezinshuizen

Als startend gezinshuis voer je binnen een halfjaar je eerste interne audit uit. Daarnaast heb je een jaar om je Keurmerk te halen. Binnen het eerste jaar laat je de eerste externe audit uitvoeren. Het Keurmerk Gezinshuizen bewijst de kwaliteit van je gezinshuis aan derden zoals gemeenten, instanties en het netwerk van het kind.

Voordelen van het Keurmerk:

  • Transparantie: Je laat zien hoe je handelt
  • Alles op orde
  • Persoonlijke ontwikkeling: Je successen en verbeterpunten worden inzichtelijk
Bekijk het filmpje: Keurmerk gezinshuizen

Fase 3: Het samenwerkingsonderzoek en thuisklimaatonderzoek

 Als gezinshuis heb je een grote schil van instanties en personen om je heen. Het is belangrijk dat de samenwerking regelmatig te toetsen zodat je de kwaliteit van je gezinshuis hooghoudt. Het samenwerkingsonderzoek brengt de samenwerking met zorgaanbieders, biologische ouders en pedagogisch medewerkers in kaart. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en is samengesteld in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

De stem van de jeugdigen in het gezinshuis is erg belangrijk. Zij wonen er. Met het thuisklimaatonderzoek wordt er uitvoerig gekeken naar de sfeer en aandacht binnen het gezinshuis en hoe deze ervaren wordt. Hier worden ook de eigen kinderen in meegenomen. Voor hen is het immers ook een bijzondere situatie om met andere kinderen je ouders te moeten delen. Het thuisklimaatonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Leiden.

Lees meer over het thuisklimaatonderzoek
keurmerkinstituut

Fase 4: ISO-certificering

Het keurmerk laat zien dat je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Door middel van ISO-audits wordt steeds gekeken of die kwaliteit op peil is en blijf je door verbeteren. De audits worden uitgevoerd door het Keurmerkinstituut.

Gezinshuis in beeld

Fase 5: Jaarevaluatie

Fase 5: Jaarevaluatie

Elk jaar voer je het jaargesprek met de zorgaanbieder en je regiomanager van Gezinshuis.com. Met behulp van het jaarplan in het Keurmerk breng je jouw successen, scholing en uitdagingen in beeld en bespreek je de aanpak voor het aankomende jaar.