Aanvraag Nationaal Fonds Kinderhulp

Ben je gezinshuis bij Gezinshuis.com, alleen dan kom je in aanmerking voor een aanvraag bij het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Aanvraag Hulp Nationaal Kinderfonds

  • Beschrijf wat je wilt aanvragen, bijv. een fiets, laptop, kleding, speelgoed etc.
  • Voer een getal groter dan of gelijk aan 1 in.
    Beschrijf wat het bedrag is van wat je wilt aanvragen. Een laptop van bijv. € 300,-
  • Als je een aanvraag doet voor meer kinderen tegelijk, vul dan per kind het volgende in: alle initialen, het geslacht, geboortedatum, woonplaats volgens het woonplaatsbeginsel
  • Beschrijf kort het kind/de kinderen; wat voor kind is het? Waar/hoe is het woonachtig (gezinshuis)?
  • Beschrijf kort de sociale situatie; waarom is uw organisatie betrokken, is er sprake van een maatregel, waarom is het zo belangrijk dat het aangevraagde er komt?
  • Beschrijf kort de financiële situatie. Wie is financieel verantwoordelijk voor dit kind? Is er sprake van voogdij? Hebben ouders/verzorgers een betaalde baan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom kunnen zij toch niets bijdragen? Kunt u zelf een bijdrage leveren? Beschrijf wat er eventueel al gedaan is om de aanschaf te realiseren en bij jongeren vanaf 16 jaar wat ze zelf doen om een bijdrage te leveren (baantje, krantenwijk, zakgeld, etc.), of waarom ze zelf niets kunnen bijdragen. In het geval van pleegzorg; beschrijf waarom dit niet uit de pleegzorg vergoeding betaald kan worden. Wil je een aanvraag indienen voor sport, zwemles of cultuur, neem dan altijd eerst contact op met het lokale Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Dien je een aanvraag voor sport, zwemles en cultuur in bij Kinderhulp, vermeld dan altijd waarom deze niet door het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kan worden gehonoreerd.