Statement tegen onnodige inschrijving op aanbesteding uitgebreid

Eerder plaatsten we al een oproep van verschillende zorgorganisaties die zich uitspreken tegen de verplichting op het zelf inschrijven op aanbestedingen voor franchisenemers. Inmiddels heeft deze oproep tot nog meer ondertekenaars geleid en kunnen we samen een verschil maken in de verschillende jeugdzorgregio’s die deze administratieve lasten verder uitdiepen.

Vergroting bureaucratie gezinshuizen in aanbesteding jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp is de bureaucratie en administratieve last voor gezinshuizen enorm gestegen. En hoewel we met elkaar hebben afgesproken deze juist in te perken, zorgt nieuwe regelgeving en toezicht voor nog meer administratieve lasten voor gezinshuizen in de franchise. Terwijl zij samenwerken met een zorgaanbieder moet in sommige zorgregio’s ook het gezinshuis het traject van de aanbesteding doorlopen. Samen ervaren we dit als een overmatige bureaucratie die ten koste gaat van de zorg voor de kwetsbare doelgroep. Vandaar dat we nogmaals dit statement delen, nu ook ondertekend door WSGV en Youké. Sluit je ook aan en neem contact met ons op!