Specialismen binnen gezinshuizen

In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste jeugdigen samen met gezinshuisouders en eventueel hun eigen kinderen en huisdieren. Deze uithuisgeplaatste kinderen vertonen gedrag wat hun eigen ontwikkeling naar een zelfstandige volwassene in de weg staat. Het wonen in een gezinshuis geeft vaak al een ervaring van het normale leven waar veel kracht vanuit gaat en maakt problematiek vaak hanteerbaarder. Gezinshuisouders kunnen er daarbij voor kiezen om een specifieke doelgroep in huis te nemen of zich te richten op specifieke problematiek; zoals trauma, autisme of ADHD. Er zijn steeds meer gezinshuizen die zich specialiseren in een bepaalde doelgroep of aandoening.

Gezinshuiszorg is complexe zorg

Jeugdigen die in een gezinshuis geplaatst worden hebben vaak last van meervoudige problematiek, daarom valt gezinshuiszorg ook onder complexe zorg. Gezinshuisouders zijn professionals die over specifieke competenties en vaardigheden beschikken om deze zorg te kunnen verlenen. Juist omdat gezinshuisouders een complexe doelgroep moeten kunnen bedienen is het belangrijk dat ze goed gescreend worden op hun achtergrond, opleiding en ervaring. Daarnaast hecht gezinshuis.com een grote waarde aan competenties en kernwaarden waar gezinshuisouders aan moeten voldoen. Gezinshuis.com werft en selecteert gezinshuisouders door heel Nederland voor verschillende zorgaanbieders.

Trauma en gezinshuiskinderen zij onlosmakelijk verbonden

Jeugdigen die in een gezinshuis worden geplaatst hebben in de meeste gevallen te maken met een trauma of hechtingsstoornis. Dit komt heel veel voor. Vaak hebben zij op jonge leeftijd al hevige gebeurtenissen meegemaakt. De uithuisgeplaatste kinderen hebben vaak al meerdere hulpverleners en pleegouders in hun leven gehad en zijn niet thuis bij hun eigen ouders. Zij hebben soms moeite om hun leven vorm te geven en ervaren vaak problemen met het aangaan van nieuwe relaties. De meeste gezinshuisouders zijn dan ook specifiek getraind op om te gaan met trauma en hechtingsproblematiek.

Verstandelijke beperkingen of gedragsproblematiek bij gezinshuiskinderen

Bij gezinshuis.com zijn er verschillende gezinshuizen aangesloten die zich specialiseren in bepaalde beperkingen, bijvoorbeeld bij kinderen die met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) geboren zijn en waar het lastig te voorspellen is hoe het gedrag en de ontwikkeling verloopt. Er zijn ook gezinshuizen waar de ouders gespecialiseerd zijn in het omgaan met gedragsstoornissen zoals autisme, ADHD of ADD. Er komt veel bij kijken om deze kinderen op een goede manier te kunnen begeleiden. Gezinshuisouders werken nauw samen met andere betrokkenen zoals de ouders van de kinderen, school, interne begeleiders, artsen, gedragswetenschappers, pedagogisch medewerkers en gemeente.

Fysieke beperkingen en complexe zorg binnen gezinshuizen

Het komt nog niet veel voor, maar er zijn ook gezinshuizen die zich juist specifiek richten op jeugdigen met een fysieke beperking en die specialistische zorg nodig hebben. Ook bij gezinshuis.com hebben we gezinshuizen die zich hier specifiek op richten. Gezinshuisouders moeten dan bijvoorbeeld een verpleegkundige achtergrond hebben.

Verlengde jeugdhulp en zelfstandigheidstraining in het gezinshuis

In principe is gezinshuiszorg ingericht binnen de jeugdhulp tot 18 jaar. Des te belangrijker dat jeugdigen goed voorbereidt worden op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Steeds meer gezinshuizen specialiseren zich daarom in zelfstandigheidstraining, zo bieden ze bijvoorbeeld een aparte woonunit aan op hun terrein waar jongeren kunnen ‘oefenen’ onder begeleiding om zelfstandig te wonen en leven. De gezinshuisouders zijn een soort achterwacht waar ze altijd een beroep op kunnen doen als het nodig is. In 2023 is er door stichting het Vergeten Kind een petitie gestart om de verlengde jeugdhulp eenvoudiger te maken en de harde leeftijdsgrens van 18 jaar te schrappen. Taakvolwassenheid en zelfredzaamheid beginnen niet op een vast moment, maar zodra de jeugdige daar klaar voor is. Dit vergroot de kans op succes en verminderd de kans op criminaliteit, verslaving en dakloosheid.

Wil je meer weten over gezinshuizen of overweeg je zelf een gezinshuis te starten? Meld je dan aan voor onze informatie avonden of neem contact op!