De harde leeftijdsgrens binnen de jeugdzorg is achterhaald

De harde leeftijdsgrens binnen de jeugdzorg is achterhaald en moet worden losgelaten. Stichting het Vergeten Kind en Jeugdzorg Nederland vinden dat de jeugdwet aangepast moet worden omdat deze voor onnodig veel onzekerheid en problemen zorgt bij jongeren in de jeugdzorg. Gezinshuis.com sluit zich hierbij aan.

Scheve verwachting voor jongeren in residentiele jeugdzorg

In de huidige jeugdwet staat dat de hulp voor een jongere stopt wanneer zij 18 jaar worden. Vaak plotseling, middenin een behandeling en wanneer jongeren hier nog totaal niet klaar voor zijn. “Nederlandse jongeren gaan gemiddeld op hun 23e uit huis. Jongeren in de residentiele jeugdzorg moeten er op hun 18e al klaar voor zijn.” Aldus Wouter van der Galiën namens Jeugdzorg Nederland. “Er is maatwerk nodig. Juist om meer duurzaamheid in de jeugdzorg te bevorderen en te voorkomen dat jongeren verder in de problemen komen. De onzekerheid die gepaard gaat met het 18 worden is voor veel jongeren ondragelijk. Zij weten niet eens of ze nog een dak boven hun hoofd hebben of niet.”

Verlengde jeugdzorg brengt nog veel geregel en onzekerheid met zich mee

Directeur-Bestuurder van Gezinshuis.com, Arjen Keers, vindt het heel goed dat er aandacht komt voor de harde leeftijdsgrens in de jeugdzorg. “De ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid kent geen harde grens en juist voor kwetsbare kinderen is langere ondersteuning naar volwassenheid nodig. Gezinshuiskinderen komen door de harde leeftijdsgrens in onzekerheid of ze wel kunnen blijven in een gezinshuis. Duurzaamheid binnen de jeugdzorg moet veel hoger op de agenda staan. Het gaat vaak om geld en hoeveel de jeugdzorg kost, maar het is de harde leeftijdsgrens die hoge kosten kan opleveren. Denk aan het aantal jongeren wat hierdoor in huisvestingsproblemen komt, ergere mentale problemen ontwikkelt of in de criminaliteit terecht komt. 

Gelukkig is er wel de mogelijkheid van verlengde jeugdzorg waar ook gebruik van gemaakt wordt, maar het feit dat het aangevraagd en geregeld moet worden brengt onzekerheid over het perspectief voor het kind mee, terwijl je juist die onvoorwaardelijke zorg wil waarborgen die kinderen zo hard nodig hebben op weg naar volwassenheid: Je mag hier zijn en wij zijn er voor je.”

De ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid kent geen harde grens en juist voor kwetsbare kinderen is langere ondersteuning naar volwassenheid nodig.

Arjen Keers – Directeur-Bestuurder Gezinshuis.com

Kabinet is tegen loslaten leeftijdsgrens

Het kabinet denkt daar anders over. Zij onderstrepen het belang van goede begeleiding naar zelfstandigheid. Maar hoe dat er in de praktijk uit moet zien, daar wordt weinig over gezegd. Stichting het Vergeten Kind deed een steekproef onder jongeren die op hun 17e in de residentiele jeugdhulp zaten. Bijna een kwart van de ondervraagde jongeren wist een maand voor hun 18e verjaardag niet waar ze konden gaan wonen.