Overweldigende onderzoeksresultaten Simba Familiezorg: “Terug naar huis, het kan wél”.

Het pilotproject Simba Familiezorg, van SOS Kinderdorpen en partners als Gezinshuis.com, heeft in Nederland aangetoond dat meer kinderen na een uithuisplaatsing terug kunnen naar hun ouder(s). Het doel van de pilot was dat 60 procent van de kinderen naar huis terugkeerden: de resultaten lieten zien dat maar liefst 93(!) procent van de kinderen terug naar huis konden. Dit resultaat biedt hoopgevend nieuws voor toekomstige uithuisplaatsingen.

Gezinshuis.com zet succesvolle pilot voort

De mooie onderzoeksresultaten ondersteunen de visie van Gezinshuis.com. Het betrekken van het biologische netwerk van een kind bij de uithuisplaatsing is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het kind én de mogelijke terugkeer naar huis. Simba Familiezorg is een intensieve manier van systemische ondersteuning van het gezin, waarbij wordt samengewerkt met het betrokken netwerk. Ouders krijgen zoveel als mogelijk regie en hulpverleners sluiten flexibel aan bij het gezin versterking. Gezinnen worden na de terugkeer van de kinderen begeleid, zodat de kinderen duurzaam thuis kunnen opgroeien. Gezinshuis.com en alliantiepartners bieden de resultaten van het onderzoek 6 februari aan bij het ministerie van VWS.

“Familiehereniging- en versterking betekent veel voor het welzijn en de toekomst van gezinnen én voor de maatschappij. Als meer gezinnen zelfstandig verder kunnen, dan is minder zware jeugdzorg nodig!”

Manifest Simba Familiezorg

Simba Familiezorg is de afgelopen jaren ontwikkeld door de samenwerking van verschillende partners in de jeugdsector. Deze partners hebben zich na de pilotperiode in een alliantie verenigd, omdat zij het van groot maatschappelijk belang vinden dat kinderen recht hebben op het behouden van hun familiebanden, ook als zij (tijdelijk) niet thuis wonen maar bijvoorbeeld in een gezinshuis.

Het is de gezamenlijke missie van deze partners dat kinderen minder vaak uit huis worden geplaatst, familierelaties behouden blijven, waaronder die met hun broers en zussen en dat kinderen vaker terugkeren naar huis.