Gezinshuizen

Een thuis voor uithuisgeplaatste kinderen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Gezinshuisouders (echtpaar, samenwonend stel of single) vangen hen op in hun gezin in een normale leefomgeving. Gezinshuisouders vormen 24/7 de vaste basis en bieden professionele begeleiding.


"Iemand die er altijd voor hen is, dat hebben deze kinderen nodig."

gezin: moeder, kind

Wonen met professionele begeleiding

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, zij vormen de vaste basis.

Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn gezinshuisouders professionele opvoeders.

Film: wat is een gezinshuis
gezin-blij-om-tafel

Professionals in opvoeden

Een gezinshuis biedt kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding.

Gezinshuisouders zijn professionals in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.

Film: Maak kennis met gezinshuis De Knoest
moeder met kind

Soorten gezinshuizen

Startende gezinshuizen geven zelf aan wat voor kinderen/jongeren ze willen opvangen en in welke leeftijdscategorie. Globaal zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Gezinshuis voor kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD, autisme, etc.
  • Gezinshuis voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Gezinshuis voor tienermoeders met hun kind
  • Crisisgezinshuis: voor snelle hulp en opvang
  • Simbahuis: broertjes en zusjes worden samen opgevangen met als doel binnen 2 jaar naar huis terug te keren. In de tussentijd krijgen de ouders intensieve begeleiding
  • Gezinshuis met begeleid wonen: de jongere (18+) woont zelfstandig op het erf van het gezin en kan 24 uur per dag een beroep doen op het gezinshuis