Landelijk netwerk

Goede samenwerking, mooie resultaten!

Goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Dat ervaren we elke dag weer. We hechten daarom veel waarde aan ons landelijk netwerk van partijen en ketenpartners. Doe er je voordeel mee!


Overleg

Franchiseraad
Wij hebben een groot landelijk netwerk van zorgaanbieders met wie we samenwerken. Vaak zijn dit jeugdhulpinstanties. Zij vormen samen de franchiseraad. Een overzicht hiervan vind je onderaan deze pagina (in ontwikkeling). Als je start met je gezinshuis, leiden wij je toe naar een van deze zorgaanbieders. Zij verzorgen de inhoudelijke begeleiding van de kinderen.

Franchisenemersraad
We vinden het belangrijk om jouw stem te horen als franchisenemer. Daarvoor hebben we de franchisenemersraad in het leven geroepen. Deze groep van gezinshuisouders komt regelmatig bij elkaar en denkt mee met ons beleid. Ook behoeften uit het werkveld komen ter sprake.

tienermeiden in een gezinshuis

Lobbyen bij overheden
Wij zijn continue bezig om jouw gezinshuis beter te positioneren in het land. Dat doen we door te lobbyen bij overheden, zoals gemeenten en landelijke overheden, bijv. de Tweede Kamer. Ook zitten we regelmatig met de Inspectie om de tafel, bijv. om de regeldruk te verminderen.

Samenwerking met Hogescholen
We hebben een samenwerkingsverband met drie Hogescholen:

  • Hogeschool Leiden
  • Hogeschool Windesheim
  • Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Met hen doen we onderzoek naar de kwaliteit van gezinshuizen, bijv. een onderzoek naar het leefklimaat binnen gezinshuizen, hoe om te gaan met de biologische ouders of om een opleiding tot gezinshuisouder te faciliteren.