Gezinshuis ValBiDam wint Stichting Het Vergeten Kind Hartenhuis Award

Het was een feestelijk weekend voor Gezinshuis ValBiDam uit Haastrecht. Gezinshuisouder Lucas Pinkse won een Hartenhuis Award van Stichting het Vergeten Kind voor zijn inspanningen richting jongeren in de residentiele jeugdzorg die 18 worden en buiten de boot dreigen te vallen. Lukas organiseert woonruimte en ondersteuning voor uithuis geplaatste jongeren tot 23 jaar.

Genomineerd voor Hartenhuis Award door moeder en kind uit Gezinshuis

Het meest bijzondere is misschien wel dat Lucas genomineerd is door een moeder en dochter, die enige tijd geleden in het Gezinshuis van de familie Pinkse verbleef. Toen ze 18 werd zou de hulp voor haar stoppen, zoals geregeld is in de jeugdwet, hoewel ze daar nog lang niet klaar voor was. Lukas en zijn vrouw vonden dit niet ontoelaatbaar en zijn hun Gezinshuis gaan uitbreiden met een soort fasehuizen. Het meisje heeft hier kunnen wonen totdat ze op eigen benen kon staan.

Inmiddels hebben Lucas en zijn vrouw Mirjam hun Gezinshuis uitgebreid tot 5 locaties. Hier kunnen nu nog meer jongeren die 18 zijn geworden veilig blijven wonen tot hun 23e, met de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. De harde leeftijdsgrens binnen de jeugdzorg staat al langer ter discussie. Gezinshuis.com spreekt zich ook uit tegen deze harde grens en vindt dat de ontwikkeling van het kind leidend moet zijn, niet de leeftijd. Stichting het Vergeten Kind is een petitie gestart. Deze kun je hier tekenen.

Felicitaties en waardering voor Gezinshuis ValBiDam

Gezinshuis.com is trots en feliciteert Gezinshuis ValBiDam en de andere twee jeugdhulpverleners met deze mooie erkenning voor hun werk. Gezinshuisouders hebben een zware baan die 24/7 doorgaat en waarbij je soms tegen ingewikkelde ambtelijke processen en bureaucratie aanloopt. We hopen dat er meer aandacht komt voor de inhoud en de duurzaamheid van de jeugdzorg.