Gezinshuis.com reactie op uitzending Omroep Gelderland: In het Vizier van de Jager, omtrent misstanden in jeugddorp de Glind

Gezinshuis.com is geschrokken en aangedaan door de uitzendingen over misstanden bij jeugddorp de Glind in programma; In het Vizier van de Jager, van omroep Gelderland.

Deze pijnlijke verhalen en ervaringen hebben weerslag op de hele pleeg- en gezinshuiszorg in Nederland. Bestuurder Arjen Keers: “Ook al is er in de afgelopen 20 jaar veel veranderd binnen de pleeg- en gezinshuiszorg, het is ontzettend belangrijk dat we er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, dat er goed toezicht blijft op de kwaliteit van de jeugdzorg en om signalen altijd serieus te nemen. We zijn in de jeugdzorg samen verantwoordelijk voor kwalitatieve en passende zorg. Juist binnen de gezinshuiszorg vinden we het zo belangrijk dat kinderen zich thuis voelen en een zo ‘gewoon mogelijk’ leven kunnen leiden.

Binnen de jeugdzorg werken we met de meest kwetsbaren in onze samenleving. Als er signalen naar boven komen die niet stroken met professioneel opvoeder schap, dan moeten deze onderzocht worden door de inspectie en, wanneer daar aanleiding toe is, moet er door de zorgverantwoordelijke aangifte gedaan worden.

Wij als Gezinshuis.com nemen onze verantwoordelijkheid door onze gezinshuizen regelmatig te bezoeken en te toetsen op kwaliteit en vitaliteit binnen het gezinshuis. Wij werken alleen met gezinshuisouders die over de juiste opleiding en pedagogische kwaliteiten beschikken en zich open en transparant opstellen.”

Weet ons te vinden

Gezinshuis.com wil dat iedereen die vragen heeft over de uitzending of zorgen heeft over gezinshuiszorg in het algemeen dan wel specifiek weet dat ze contact kunnen opnemen met onze directeur-bestuurder Arjen Keers via +31655683714. Wij willen op de hoogte zijn van alle signalen die er kunnen zijn en helpen.

Daarnaast willen we benadrukken dat iedereen die te maken heeft of te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag, dit kan melden bij de vertrouwenspersonen van AKJ en Zorgbelang, je kunt ze bellen op tel.088-5551000, mailen of chatten via deze website. Zij zijn er ook om je te helpen.