Gezinshuis.com overhandigt brief rechtspositie gezinshuiskinderen aan minister en staatssecretaris

Op 21 november heeft Gezinshuis.com samen met Present 24 x 7 en Driestroom een brief over de alarmerende ontbrekende rechtspositie van gezinshuiskinderen overhandigt aan de Minister van Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen. Met deze brief willen we de rechten van gezinshuiskinderen onder de aandacht brengen, die veel meer bescherming nodig hebben in de jeugdwet.

Rechten van gezinshuisouder- en kind niet op dezelfde manier geborgd

Kinderen die langer dan een jaar in een pleeggezin wonen hebben recht op bescherming van het gezinsleven. Zowel de kinderen binnen het pleeggezin als de pleegouders krijgen hiermee ook verschillende juridische mogelijkheden. Zo worden pleegouders die langer dan een jaar voor een jeugdige zorgen standaard als belanghebbende aangemerkt in procedures die over voogdij en ondertoezichtstellingen (OTS) gaan. Daarnaast kan het verblijf van een kind in een pleeggezin in het kader van een OTS alleen na rechterlijke toets gewijzigd worden en kan een plaatsing binnen de voogdijregeling alleen met toestemming van de rechter beëindigt worden. Dit wordt ook wel het blokkaderecht genoemd. Voor kinderen die opgroeien in een gezinshuis zijn deze rechten niet op dezelfde manier geborgd in de wet.

Kinderrechters pleiten voor gelijke behandeling gezinshuiskinderen

Kinderrechters zijn het unaniem met elkaar eens dat de rechtsbescherming zou moeten veranderen voor gezinshuizen. In de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen wordt door een rechter benoemd: “Schandalig dat het blokkaderecht niet geldt voor kinderen in een gezinshuis!” waarna beaamd werd dat over- of terugplaatsing ook in gezinshuizen getoetst zou moeten worden. Als argument wordt genoemd dat veel gezinshuizen voor een kind hetzelfde voelen en functioneren als pleeggezinnen (en vaak ook als pleeggezin gestart zijn). Bovendien groeit het aantal gezinshuizen en voor hen zou de rechterlijke toets meer rechtsbescherming geven.

Goed gesprek met de minister van Rechtsbescherming

Op 21 november hebben bestuurder van Gezinshuis.com, Arjen Keers, de vertegenwoordigers van de andere organisaties en de minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind een goed gesprek gehad over de rechtspositie van gezinshuiskinderen voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de jeugdbescherming. “Wij blijven ons op alle mogelijke manieren inzetten om deze positie in de wet vastgelegd te krijgen” aldus bestuurder Arjen Keers.

Arjen Keers en Minister Franc Weerwind in gesprek over de brief.