Wegwijzer: brochure met tips tijdens 2e Coronagolf

Hoe om te gaan met bezoek, en wat te doen in het geval van een nieuwe Coronagolf? Deze en andere vragen worden beantwoord in de nieuwe wegwijzer voor gezinshuisouders in Coronatijd. Lees de brochure:  https://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg/nieuws/gezinshuizen-in-coronatijd