Startkwalificatie bij nieuwe gezinshuizen

Weer een gezinshuis erbij! Onze contactpersoon Huub van de Voorde (links) overhandigt het certificaat Startkwalificatie aan Saskia Voortman van gezinshuis Aan de Regge in Nijverdal. Ze krijgt een fotoboek van gezinshuizen cadeau. Sinds 1 januari 2020 krijgt ieder startend gezinshuis zo’n certificaat uitgereikt. Daarmee tonen ze aan dat ze het hele voortraject hebben doorlopen.