Keurmerk en gezinshuisaudits

Josine Dregmans, onze interne auditor zal vanaf september 2020 alle gezinshuisaudits uitvoeren voor het behalen van je keurmerk certificaat. De gezinshuisaudits worden ingepland over het gehele jaar. Dat houdt in dat je dit niet zelf hoeft aan te vragen. Zo weet je ruim van tevoren wanneer de gezinshuisaudit afgenomen wordt. Het is wel noodzakelijk dat je alle formulieren van het keurmerk voor de audit hebt ingevuld! Het nieuwe portaal is hier een goed hulpmiddel bij. De planning zelf wordt voor de zomervakantie in de bibliotheek van het portaal gezet, zodat je deze altijd kunt raadplegen.

Werkwijze

  • De planning start dit jaar in de week van 31 aug
  • Afspraken voor de gezinshuisaudit kunnen in principe niet worden afgezegd. Kan de audit toch niet doorgaan in de week waarin je bent ingepland, neem contact op met je Contactpersoon!
  • In de planning is zichtbaar in welke week de audit plaatsvindt. Ruim van tevoren krijg je via datumprikker.nl een voorstel voor een precieze datum en tijdstip in deze week. In deze datumprikker schrijf je je in voor een voor jou geschikte datum. Let op, deze datumprikker wordt aan alle gezinshuizen gestuurd die in die week worden ge-audit. Hoe eerder je reageert, hoe meer keus je hebt in het tijdstip van de audit.
  • In de planning zijn eerst de gezinshuizen die nog geen certificaat (Improve of eerder behaald Keurmerk Gezinshuizen) hebben behaald. Daarna is de indeling van de audits per regio. Als je een keurmerk hebt dat is verlopen of gaat verlopen, dan is bij het Keurmerk Instituut en bij het Keurmerk Gezinshuizen vanwege de Coronacrisis overeengekomen dat jouw keurmerk geldig blijft tot de volgende ISO audit van het Keurmerk Instituut.
  • Na de gezinshuisaudit met een positieve uitslag, vraagt de interne auditor een ISO audit voor je gezinshuis aan.
  • Mocht je om dringende redenen een gezinshuisaudit nodig hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met je contactpersoon.