Gun elk kind een gezin in Noord-Oost Brabant

Gun elk kind een gezin!

“Kinderen een woonplek bieden om veilig op te kunnen groeien, dat is de betekenis van een gezinshuis”, zegt Cor Strik van gezinshuis ‘Bij Cor & Frans’ uit Ravenstein. “In ons gezinshuis geven we 24/7 aandacht aan kinderen zodat ze na een uithuisplaatsing zo veel mogelijk in een ‘gewoon’ gezin kunnen opgroeien.”
Samen hebben ze destijds de stap gemaakt om van pleeggezin over te stappen naar de constructie van een gezinshuis. “We hebben de benodigde diploma’s gehaald en onze zorg geprofessionaliseerd door als gezinshuis de samenwerking met Driestroom aan te gaan.”

De waarde van een gezinshuisGezinshuizen zijn een plek waar kinderen wonen met een meervoudig, ernstige en/of complexe problematiek, omdat het niet mogelijk is om thuis te blijven wonen. In een gezinshuis worden ze onderdeel van het gezinssysteem en het sociale netwerk rondom het gezin. Frans legt uit: “Een gezinshuis is erg intensief en vraagt veel, maar je krijgt er ook een hoop voor terug. Emotionele betrokkenheid bij de gezinshuiskinderen kan hen, maar ook onszelf juist heel ver brengen. Wij ervaren gezinshuisouderschap als een bepaalde dynamiek. Je bent naast gezinshuisouder, ook zorgverlener en begeleider.” Hij vervolgt: “Als een kind uit huis geplaatst wordt, krijgt hij of zij eigenlijk te horen: met jou valt niet te leven. Dat is op zich al traumatisch, maar soms is er geen andere optie. Anders dan in een instelling of woongroep, waar kinderen steeds afhankelijk zijn van wisselende begeleiders, is een gezinshuis een plek met 24/7 dezelfde opvoeders. Daarmee geven we het signaal af: ‘we gaan verder met jou en blijven in je leven’. Dat is wel een aanpak van lange adem, maar helpt om nieuwe, positieve emoties te ontwikkelen, waardoor een kind zich beter leert te hechten. Dat zien wij als de toegevoegde waarde van een gezinshuis.”

27 Kinderen op de wachtlijst in Noordoost Brabant voor een plek in een gezinshuis.
Op dit moment staan er in de regio Noordoost Brabant 27 kinderen op een wachtlijst voor een plekje in een gezinshuis. In een samenwerking tussen de regio Noordoost Brabant en jeugdhulp(zorg)aanbieders is de weg ingeslagen om meer gezinshuisplekken te creëren. Volgens Cor en Frans een goede ontwikkeling: “Veel kinderen komen door een uithuisplaatsing op de verkeerde plek terecht. Het gezinshuis biedt een stabiele omgeving waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en waar zorg dichtbij kan worden vormgegeven.” Inmiddels bestaan er in Nederland verschillende vormen van gezinshuizen.  Cor vertelt: “Gezinshuisouders kunnen in loondienst zijn bij een organisatie, of als ondernemer een gezinshuis runnen. Als ondernemer kan je dan een gezinshuis runnen vanuit zelfstandigheid of als franchisenemer.”

Informatieavond over gezinshuizen
Om belangstellenden te interesseren voor gezinshuizen, organiseert de regio samen met de verschillende aanbieders een informatieavond. Deze avond staat in het teken van verhalen uit de praktijk en presenteert de verschillende aanbieders op het gebied van gezinshuiszorg in de regio Noordoost Brabant. De avond wordt gehouden op dinsdag 24 november via een livestream. Nadere informatie volgt.