Gezinshuis.com en Corona

Wat Gezinshuis.com doet rond het Corona-virus

Nu het Corona-virus om zich heen grijpt, heeft Gezinshuis.com een aantal maatregelen genomen. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De contactpersonen van de 200 gezinshuizen, gaan niet meer op bezoek tot 1 juni. Het contact verloopt via telefoon, Skype etc.

Dit contact met de gezinshuizen is hard nodig. Gezinshuizen vangen kinderen op met complexe problemen. Dit varieert van verstandelijk beperkt en autisme tot ernstige gedragsproblemen. Voor veel van deze jongeren is deze situatie moeilijk te begrijpen en levert veel onrust op. Ze zijn uit hun ritme en omschakelen is lastig.

Vitaliteit gezinshuisouders in gevaar
Gezinshuisouder wordt niet gezien als vitaal beroep. De kinderen mogen niet naar school. Dit betekent dat de gezinshuizen hen dag en nacht over de vloer hebben en ze ook nog thuisonderwijs moeten geven. Ook kunnen deze kinderen momenteel in de weekends niet naar andere opvangplekken. Dit brengt de vitaliteit van gezinshuisouders in gevaar.

Wekelijks contact met gezinshuizen
Onze contactpersonen hebben wekelijks contact om hen bij te staan en de pijnpunten te inventariseren. In een paar gezinshuizen is het Corona-virus actief. Met hen hebben we frequenter contact.

Denkkracht gezinshuizen
Inmiddels is er een ‘Denkkracht gezinshuizen’ opgezet. Hierin participeren de Hogeschool Leiden en Ede (gespecialiseerd in onderzoek/omgang met kinderen met complexe problemen), een paar gezinshuisouders en de bestuurder van Gezinshuis.com. Met de vragen die hieruit voortkomen, is Gezinshuis.com aan de slag gegaan. Het gaat bijv. om online hulp bij huiswerk, financiële hulp etc. Verschillende partijen zijn bereid gevonden zorgprofessionals te leveren. Gezinshuizen kunnen hen inhuren om de situatie te verlichten. Via onze digitale nieuwsbrief houden we onze gezinshuisouders wekelijks op de hoogte en ondersteunen we hen met tips en adviezen om hen zo goed mogelijk door deze zware periode heen te helpen.