Nieuwe kwaliteitscriteria gezinshuizen

De landelijke kwaliteitscriteria voor Gezinshuizen zijn een feit. Tijdens een symposium op maandag 24 juni in Bunnik worden ze gelanceerd. Zorg en hulpverlening in gezinshuizen moet niet alleen kwalitatief goed, maar ook transparant en navolgbaar zijn. De kwaliteitscriteria zijn een belangrijke stap in de verdere professionalisering en positionering van deze unieke vorm van jeugdhulp.

Gezinshuizen bieden optimaal hulp aan kinderen en jongeren die zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening. Vaak komt dit door beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. We zijn blij dat Gezinshuis.com in de totstandkoming van de kwaliteitscriteria een voortrekkersrol in heeft mogen vervullen.