Een veilig thuis voor uithuisgeplaatste kinderen. In een gezin in een normale omgeving. Met gezinshuisouders die een vaste basis en professionele begeleiding bieden.
Dat is waar wij in geloven. Ieder kind een veilig thuis!

Lees meer

Een gezinshuis starten

Steeds meer uithuisgeplaatste jongeren vinden een veilige plek binnen een gezinshuis. De vraag naar gezinshuizen neemt toe. We zoeken daarom nieuwe zorgondernemers die:

  • Ervaring hebben in de zorg voor jeugd
  • Stevig in hun schoenen staan
  • Zelfstandig ondernemer willen zijn
Lees meer

Voor gemeenten

Elke gemeente heeft kwetsbare inwoners. Gezinshuis.com wil gemeenten graag helpen als het gaat om de specifieke doelgroep ‘uithuisgeplaatste jongeren’.

  • Maatwerk oplossingen
  • Realisatie binnen de gemeente
  • Professionele zorg binnen een gezin
Lees meer

Voor zorgaanbieders

Het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met de professionaliteit van de gezinshuisouders. Steeds meer zorgaanbieders kiezen voor plaatsing in een gezinshuis.

  • Professionele zorg binnen een gezin
  • Kleinschalige en duurzame omgeving
  • Uitgebreid selectietraject
Lees meer