Kwaliteitskader: openheid van zaken

Kwaliteitskader: continue werken als professional

Als gezinshuis ben je professioneel en werk je volgens de kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Deze zijn te vinden in de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Maar het werkveld van gezinshuizen is complex. Je moet een soort duizendpoot zijn. Er is negatieve beeldvorming door misstanden in de jeugdzorg. De Inspectie is volop bezig met controles. Dan wil je een betrouwbare partner die door dik en dun met je mee gaat. Ons kwaliteitskader borgt dat je voldoet aan de gevraagde kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Daarmee geef je betrokken partijen openheid van zaken en de mogelijkheid om mee te kijken in je gezinshuis.


Ons kwaliteitssysteem

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit 5 fasen. Hiermee staan we borg voor de kwaliteit van al onze gezinshuizen. Hieronder leggen we elke fase apart uit.

 

start-kwalificatie

Fase 1: Startkwalificatie

Voordat je met je gezinshuis start, moet je een aantal zaken op orde hebben:

  • Je hebt een ondernemingsplan, actueel portfolio, jaarplan en jaarbegroting.
  • Je hebt in overleg met de regiomanager een coach benaderd. De coach is er voor jou om je te helpen je vitaliteit te bewaren.
  • Je hebt een intervisiegroep geregeld en een vertrouwenspersoon ingehuurd.
  • Je hebt VOG’s aangevraagd en een  risico-inventarisatie gedaan.
Gezinshuizen Keurmerk Logo

Fase 2: Keurmerk Gezinshuizen

Het eerste halfjaar ga je aan de slag om het Keurmerk Gezinshuizen te behalen. Het Keurmerk bewijst de kwaliteit van het gezinshuis aan derden, zoals gemeenten,  instanties en naasten van het kind.

Voordelen van het Keurmerk:

  • Transparantie: je laat zien wat je doet
  • Ordening voor jezelf
  • Persoonlijke ontwikkeling: je sterke en verbeterpunten worden duidelijk
Bekijk het filmpje: Keurmerk gezinshuizen

Fase 3: Onderzoeken over samenwerken en thuisklimaat

Hoe beleven anderen jouw gezinshuis en hoe werk je samen?

Het samenwerkingsonderzoek maakt duidelijk wat goed gaat en wat nog beter kan in de samenwerking met zorgaanbieders, biologische ouders en pedagogisch medewerkers. Zo verhoog je de kwaliteit van je gezinshuis.

Met het thuisklimaatonderzoek geven we de kinderen en jongeren die in het gezinshuis wonen een stem. Hoe beleven zij de sfeer in het gezinshuis? Het gaat tenslotte om hen! Dit onderzoek doen we samen met de Hogeschool Leiden.

Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe is de sfeer in het gezinshuis?
  • Is er voldoende aandacht voor de individuele behoeften?
Lees meer over het thuisklimaatonderzoek

Fase 4: ISO-certificering

Het keurmerk laat zien dat je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Door middel van ISO-audits wordt steeds gekeken of die kwaliteit nog ok is en verbeter jij je organisatie continu. De audits worden uitgevoerd door het Keurmerkinstituut.

Gezinshuis in beeld

Fase 5: Jaarevaluatie

Samen met de zorgaanbieder bespreken we het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Met hulp van de instrumenten in het kwaliteitskader heb je je successen en uitdagingen in beeld en maak je een jaarplan  voor het volgende jaar.