Gezinshuizen

Een thuis voor uithuisgeplaatste kinderen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Gezinshuisouders (echtpaar, samenwonend stel of single) vangen hen op in hun gezin in een normale leefomgeving. Gezinshuisouders vormen 24/7 de vaste basis en bieden professionele begeleiding.


"Iemand die er altijd voor hen is, dat hebben deze kinderen nodig."

gezin: moeder, kind

Wonen met professionele begeleiding

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, zij vormen de vaste basis.

Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn gezinshuisouders professionele opvoeders.

Film: wat is een gezinshuis
gezin-blij-om-tafel

Professionals in opvoeden

Een gezinshuis biedt kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding.

Gezinshuisouders zijn professionals in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.

Film: Maak kennis met gezinshuis De Knoest