Kwaliteitskader

Continu werken aan kwaliteit

Als gezinshuis ben je professioneel en lever je kwaliteit. Als je met Gezinshuis.com in zee gaat, voorkóm je dat je gezien wordt als zorgcowboy, die alleen maar uit is op geld. Je loopt niet het risico dat de Inspectie je op de vingers tikt, of dwingt te stoppen omdat je de zaken niet op orde hebt. Integendeel! Met Gezinshuis.com voldoe je aan alle wet- en regelgeving en kwaliteitseisen. Met ons kwaliteitssysteem voldoen we aan de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Daarmee geef je betrokken partijen openheid van zaken en de mogelijkheid om toezicht te houden.


kwaliteitskader

Fase 1: Startkwalificatie

Coach inhuren
Als je start met je gezinshuis moet je een aantal dingen regelen, bijv. een persoonlijke coach inhuren. De coach is er voor jou als gezinshuisouder, om je te helpen je vitaliteit te bewaren. Je draagt zelf thema’s aan. Hij of zij helpt je om goed om te gaan met stress-situaties.

Wettelijke eisen- en regelgeving

  • Risico-inventarisatie analyse (RI&E)
  • Verklaring Omtrent Gedrag voor alle personen boven de 18 jaar
  • Verzekeringen, zoals brandverzekering, inboedelverzekering etc.
Meer weten? Lees de 'Kwaliteitscriteria gezinshuizen'
Gezinshuizen Keurmerk Logo

Fase 2: Keurmerk Gezinshuizen

Het eerste half jaar ga je aan de slag om het Keurmerk Gezinshuizen te behalen. Het Keurmerk bewijst de kwaliteit van het gezinshuis aan derden, zoals gemeenten,  instanties en naasten van het kind.

Voordelen van het Keurmerk:

  • Transparantie: je laat zien wat je doet
  • Ordening voor jezelf
  • Persoonlijke ontwikkeling: je sterke en verbeterpunten worden duidelijk
Bekijk het filmpje: Keurmerk gezinshuizen
twee tienerjongens

Fase 3: Leefklimaatonderzoek

Hoe beleven de kinderen en jongeren die in het gezinshuis wonen, de sfeer in het gezinshuis? Met het leefklimaatonderzoek geven we hen nadrukkelijk een stem. Het gaat tenslotte om hen! Dit onderzoek gebeurt door vragenlijsten, die de Hogeschool Leiden heeft samengesteld.

De onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe is de sfeer in het gezinshuis?
  • Is er voldoende aandacht voor de individuele behoeften?
  • Hoe zijn de regels: strak of niet, worden ze consequent toegepast?
  • Hebben jongeren het idee dat ze vooruitkomen en zich ontwikkelen?
Lees meer over het leefklimaatonderzoek
samenwerken

Fase 4: Samenwerkingsonderzoek

Hoe beleven andere partijen die om je gezinshuis heen staan, hoe je gezinshuis functioneert? De zorgaanbieder, biologische ouders of voogd, pedagogisch medewerkers. Het samenwerkingsonderzoek maakt duidelijk wat je nog meer kunt doen om de kwaliteit van je gezinshuis verder te verhogen.