Content pagina

Vacature voor crisisgezinshuisouders in Drenthe

Als specialist in opvoeden en opgroeien geeft Yorneo bij opvoed- en opgroeiproblemen hulp aan kinderen en hun ouders. Gezinshuis.com is dé specialist en netwerkpartner in het optimaal toerusten van ondernemende gezinshuizen die staan voor kwaliteit. Gezamenlijk komen we graag per direct in contact met.

De kracht van samenwerken

Goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Dat ervaren we elke dag weer in de gezinshuizen en binnen onze organisatie. We hechten daarom veel waarde aan het netwerk van partijen en ketenpartners waar we mee samenwerken.

Ondernemen onder franchise

Samen sterk is de kracht van een franchiseorganisatie. Als zelfstandig ondernemer komt er veel op je af. Je moet een soort duizendpoot zijn. Door je aan te sluiten bij een franchiseorganisatie die gespecialiseerd is in inhuisplaatsen krijg je ondersteuning op maat. En je kiest voor transparantie, niet onbelangrijk in de zorg. Binnen de formule zijn de spelregels en werkafspraken namelijk helder. Zo blijft er meer tijd over voor waar de ouders goed in zijn. Namelijk het opvoeden van kinderen.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een zorg-gerelateerde HBO-opleiding en je bent SKJ-geregistreerd
 • Je bent bereid als zelfstandig ondernemer te werken binnen de franchiseformule van Gezinshuis.com
 • Je staat positief in het leven en je denkt veelal in oplossingen
 • Je beschikt over doorzettingsvermogen, een hoge mate van flexibiliteit, relativeringsvermogen, een goed inlevings- en acceptatievermogen en een hoge betrokkenheid
 • Je bent creatief, stressbestendig en kunt improviseren
 • Je weet ouders nadrukkelijk te betrekken
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van relaties met (pleeg)ouders, familie, scholen en externe instanties
 • Je bent in staat pro-actief samen te werken met het crisisteam van Yorneo en overige professionals betrokken bij de jeugdige en diens gezin
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en laat je hier bij coachen
 • Je volgt jaarlijks trainingen ter bevordering van je deskundigheid

Voorvechters en grondleggers

Gezinshuis.com is een initiatief van de RudolphstichtingGerard Besten en Intermetzo (onderdeel van Pluryn). Voortgekomen uit de drive om altijd te zoeken naar vernieuwingen in de jeugdzorg. Omdat het altijd beter kan. Vanuit praktijkervaringen in Jeugddorp De Glind was er een wens om het anders te doen. In 2006 zijn we begonnen met deze ambitie: uithuisgeplaatste kinderen en jongeren een veilige plek geven in een gezinsvorm. Een nieuwe manier van opvang. Anders dan opvang in een leefgroep, instelling, pleeggezin of in een gezinshuis met ouders in loondienst. In een omgeving met de continuïteit van ouders die er altijd zijn en die een professionele begeleiding bieden. Met de dynamiek van het gewone leven. Ouders die dit doen als zelfstandig ondernemer.

Specialist inhuisplaatsen

In 2007 was het eerste gezinshuis binnen onze franchiseformule een feit. Deze vorm van zorg wordt steeds meer onderkend en erkend. Het werkt en biedt meerwaarde. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen en het onderzoek naar Leefklimaat en Werkbeleving binnen gezinshuizen. Het verklaart ook de bijna explosieve groei van het aantal gezinshuizen; er zijn er nu al ruim 170. En er komen nog steeds nieuwe bij. Inmiddels hebben we een landelijk netwerk. Als grondlegger van het gezin in ondernemende vorm hebben wij ons verder ontwikkeld tot een ervaren kennis- en samenwerkingspartner. Een specialist op het gebied van inhuisplaatsen.

Bezoekadres

Schoonderbekerweg 10
3794 NB De Glind

Postadres

Rudolphlaan 2
3794 MZ De Glind

Bel of mail

0342 450 253
info@gezinshuis.com

Werving en selectie van gezinshuisouders laten wij graag aan experts over.

Andrea Klap (Regiomanager Juvent)
Samenwerking met een zorgaanbieder

We starten gezinshuizen én ondersteunen gezinshuisouders die deze jongeren opvangen. We doen dat samen met zorgaanbieders en gemeenten. Met uiteindelijk doel om ieder kind binnen een veilige omgeving weer in zijn kracht te zetten. Dat is waar we goed in zijn.

Contracten

 • Contract tussen gemeente en gezinshuis op basis van raamovereenkomst of aanbesteding: afspraken over aantal kindplaatsen.
 • Contract tussen gezinshuis en Gezinshuis.com: afspraken over verblijf, omgeving en een kwaliteitskader voor de zorg/hulp aan het kind.

Inkoop zorg

Gezinshuis koopt de zorg in bij een zorgaanbieder die een contract heeft afgesloten met Gezinshuis.com

Plaatsing

Gemeente plaatst de kinderen

Samenwerking met een gemeente

We starten gezinshuizen én ondersteunen gezinshuisouders die deze jongeren opvangen. We doen dat samen met zorgaanbieders en gemeenten. Met uiteindelijk doel om ieder kind binnen een veilige omgeving weer in zijn kracht te zetten. Dat is waar we goed in zijn.

Contracten

 • Contract tussen gemeente en gezinshuis op basis van raamovereenkomst of aanbesteding: afspraken over aantal kindplaatsen.
 • Contract tussen gezinshuis en Gezinshuis.com: afspraken over verblijf, omgeving en een kwaliteitskader voor de zorg/hulp aan het kind.

Inkoop zorg

Gezinshuis koopt de zorg in bij een zorgaanbieder die een contract heeft afgesloten met Gezinshuis.com

Plaatsing

Gemeente plaatst de kinderen

Downloads

gezinshuis: tienermeiden
jpeg • 114,8 KB

Open avonden i.s.m. Zorgaanbieders

Open avonden gezinshuis.com