Vacature gezinshuisouders regio HeerhugowaardBen jij een stabiele, professionele opvoeder die stevig in zijn of haar schoenen staat? Zie je het opvoeden van kinderen met complexe problemen als een uitdaging? Ben jij een opvoeder die niet loslaat, maar ‘vastpakt’? Wij zijn op zoek naar gezinshuisouders die een gezinshuis willen overnemen in de regio Heerhugowaard. Eventueel samen met de vrijstaande woning met 7 slaapkamers bij Stad van de Zon.

Werken als gezinshuisouder
Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor enkele kinderen en jongeren gedurende langere tijd van hun leven. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van kinderen met vaak een complexe orthopedagogische problematiek, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden. Hierbij werk je samen met o.a. de biologische ouders en het netwerk van het kind. Je biedt structuur en je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van kinderen. Je volgt de ontwikkeling van de kinderen en stimuleert hen in hun ontwikkeling aan de hand van gerichte doelen, welke zijn opgesteld in het hulpverleningsplan.

Wat vragen wij?
Als gezinshuisouder benader je kinderen op een positieve, evenwichtige en consequente wijze. Je bent in staat je in te leven in wat een kind voelt en meemaakt. Je stemt je professioneel handelen af op de zorgvraag van ieder kind. Je toont daarbij respect voor de eigenheid en autonomie van ieder kind en bent in staat het ouderschap te ‘delen’ met biologische ouders. Tenslotte werk je volgens het hulpverleningsplan en reflecteer je systematisch op jouw eigen handelen, waarbij je continue op zoek gaat naar mogelijkheden tot verbetering. En je werkt als zelfstandig ondernemer binnen de franchiseformule van Gezinshuis.com.

Als gezinshuisouder:

  • sta je positief in het leven en denk je veelal in oplossingen;
  • beschik je over doorzettingsvermogen, een goed inlevings- en acceptatievermogen en een hoge betrokkenheid;
  • ben je creatief, stressbestendig en kun je improviseren;
  • weet je biologische ouders nadrukkelijk te betrekken;
  • ben je in het bezit van goede sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van samenwerkingscontacten met (pleeg)ouders, familie, scholen en externe instanties;
  • sta je open voor begeleiding en/of coaching en kun je reflecteren op je eigen handelen;
  • beschik je over een zorg gerelateerde Mbo (minimaal niveau 4) of Hbo scholing (en/of ben je bereid tot het volgen van een Hbo-opleiding).
  •  kennis van en ervaring met traumasensitief begeleiden, omgaan met hechtingsproblematiek, LVB en gemengde vorm van ADHD is een pré.

Over de huidige gezinshuisouders en het gezinshuis

Onze bedoeling is de kinderen een veilig thuis en een betere toekomst te geven. In een gezin in een normale omgeving. Met gezinshuisouders die een vaste basis en professionele begeleiding bieden. Zodat ze opgroeien tot zoveel als mogelijk stabiele, zelfstandige volwassenen. Zij krijgen de optimale mogelijkheid zich te ontplooien in een gestructureerde gezinssituatie met positief onderling contact.  We geloven erin dat jongeren zich beter zullen ontwikkelen als zij een echte band hebben met betrokken volwassenen in een omgeving die hen accepteert en stimuleert. Dat daarvoor extra kennis en kunde wordt ingezet is aan de buitenkant van dit gewone leven niet direct zichtbaar.

Om dit met de kinderen te bereiken, werken we samen met ouders, eventuele grootouders, hun en ons netwerk, logeergezinnen in de buurt of in de familie, WSG-voogdij, Pluryn, ‘s Heerenloo, Kenter KJTC en diverse scholen. Hoewel we onderaannemer zijn hebben we ook de gemeente aan tafel. De keuze is vrij om de zorg ook rechtstreeks van Gemeenten af te nemen. Samen werken we toe naar de meest passende ondersteuning, behandeling, maar ook zaken als leerlingenvervoer.    

Wij werken ook samen met zzp-hulpverleners en mbo- en hbo-stagiaires en –scholen vanwege intensievere zorgvragen en ter vervanging bij vrije dagen of weekenden.

Inmiddels zijn alleen nog de jongste van 6 en de oudste van 16 thuis. De jongste zal nog lange tijd baat hebben bij een warme, veilige gezinssetting. De oudste zal zeer waarschijnlijk nog 3 of 4 jaar gebruik maken van verlengde jeugdzorg. Onze kernwaarden zijn dé kracht bij de opvoeding: Veiligheid, Oké zijn (acceptatie van jezelf en elkaar) en humor (helpt je verder). Bovenal geven we continue de boodschap af dat we van ze houden en we bij elkaar horen. Vakanties, begrafenissen en feestjes doen we samen. Ook in de families en bij onze vrienden horen ze erbij. Ook al ben je ergens anders gaan wonen, hier hoor je er altijd bij.

We werken vanuit het gedachtengoed van Steunend Relationeel Handelen (SRH), een praktische methodiek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen ondersteunen bij het vervullen van hun wensen en zorgbehoeften. Met deze basis komt herstel op gang en zijn de kansen groter dat jongeren in de toekomst zo gewoon mogelijk mee kunnen draaien in de maatschappij. Er wordt gekeken naar wat een cliënt wél kan en hoe een cliënt zich binnen zijn beperkingen wél kan ontwikkelen. Aangevuld met Salutogenese waarbij het gaat om een benadering van de mens, die zich richt op factoren die gezondheid en welbevinden stimuleren. Het positieve, het goede. Want alles wat je aandacht geeft groeit.  Voor het leefklimaatzijn wij gericht op het scheppen van een huiselijke sfeer met activiteiten in en om het huis in een veilige omgeving. Wij proberen alle kinderen een solide en veilige basis te geven, met een goede balans in rust en actie. Daartoe hebben we een tiental goede gewoonten en gebruiken afgesproken die we in gezinsgesprekjes verbeteren als we dat met elkaar nodig vinden.

Ons idee is dat nieuwe gezinshuisouders eerst voor een deel mee gaan werken in Het Gezin. De kern van de overname is immers dat de huidige twee kinderen continuïteit en veiligheid blijven ervaren. Zo krijgen zij en de toekomstige opvoeders de tijd om een positieve relatie op te bouwen met elkaar. We denken op deze manier een natuurlijke afbouw en opbouw te bereiken. Onderwijl is het mogelijk voor de toekomstige gezinshuisouders om het selectietraject bij gezinshuis.com te doorlopen en een eigen ondernemingsplan en portfolio (met profiel van toekomstige kinderen) van hun gezinshuis te maken. Als de startkwalificatie is behaald, kunnen ervan uit dit eigen profiel aanvullend andere kinderen komen wonen. Dat is mogelijk het moment van overname waarop de huidige gezinshuisouders of direct stoppen of geleidelijk stappen terug doen. Want na overname is een van de gezinshuisouders, als dat gewenst is, beschikbaar om te vervangen of te ondersteunen op een andere manier.

Echter is niets zeker en kan het ook zelfs zo zijn dat lopende het traject een of beide kinderen door omstandigheden in een groep, pleeggezin of ander gezinshuis kan gaan wonen. Als dit beter voor hen is, zullen wij dat volgen. Dan ontstaat er ruimte om alle kinderen volgens eigen profiel op te nemen.

De woning van het gezinshuis is gesitueerd in een grote vrijstaande woning (7 slaapkamers) met ruime tuin en een bootje aan de steiger. In een jonge wijk waar de bewoners en de woonsituatie gemêleerd is. Activiteiten en ontspanning zoals voetbal en strand bevinden zich op minder dan een kilometer afstand.  Overname van de woning door huur, huurkoop of koop is zeker bespreekbaar.

Geïnteresseerd?
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen via 0345 450253 of stuur een e-mail naar info@gezinshuis.com. Je schriftelijke reactie met CV en motivatie ontvangen we graag via info@gezinshuis.com. Vermeld daarbij om welke vacature het gaat.

De selectieprocedure start met een gesprek met een van onze contactpersonen en de huidige franchisenemer, daarop volgen o.a. een referentiecheck, VOG-aanvraag, competentietest en het indienen van een portfolio en ondernemingsplan.