Vacature Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder

De organisatie

“Ieder kind een veilig thuis!”; dat is de gedeelde missie en passie van gezinshuisouders en medewerkers van Gezinshuis.com.

Gezinshuis.com is een landelijke non-profit organisatie vóór en door gezinshuizen. Gezinshuis.com start en begeleidt gezinshuizen om uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis te bieden. Dat doen we via een succesvolle franchiseformule.

Als gezinshuis werk je als zelfstandig ondernemer, maar met commitment aan onze kwaliteitsprincipes en binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.  We werken doorlopend aan onze kennis over gezinshuizen en richten ons op de vitaliteit van de gezinshuisouders en een volwaardige toegang tot het jeugdzorgveld.

Zo staan we samen sterk in onze missie: ‘Ieder kind een veilig thuis!’

De Directeur-Bestuurder

De Directeur-Bestuurder is statutair eindverantwoordelijk voor, en belast met, het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de organisatie en vormgeving van een efficiënte organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Gezinshuis.com kent een Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de Directeur-Bestuurder, vervult de werkgeversrol voor de Directeur-Bestuurder en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in.

Wat breng je mee?

 • Je bent nauw verwant aan onze gezamenlijke missie en past goed bij de organisatiecultuur; vóór en door gezinshuisouders.
 • Je bent meer aanvoerder dan baas. 
 • Je kunt doortastend zijn, maar altijd met een goed oog voor de mogelijkheden van gezinshuisouders en medewerkers.
 • Je bent erop gericht om samen met gezinshuisouders en medewerkers een Plan van Aanpak uit te werken voor een duurzame en toekomstbestendige organisatie.

Wat zijn je rollen en verantwoordelijkheden?

Je treedt op als vaandeldrager van Gezinshuis.com en positioneert Gezinshuis.com daarbij als een transparante, innovatieve, betrouwbare en plezierige partner. Je hebt een voorbeeldrol in het uitdragen van de kernwaarden van de stichting en het stimuleren van een proactieve werksfeer in de organisatie. Daarbij heb je vooral oog voor de positie van de gezinshuisouders als moreel mede-eigenaar binnen Gezinshuis.com.

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het is van groot belang dat je de bereidheid van alle medewerkers van Gezinshuis.com bevordert om over de afzonderlijke taakgebieden heen te kijken, klantgericht samen te werken en op die wijze een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van kwaliteit en zorgverlening. Vanwege het unieke karakter van de organisatie wordt van jou verwacht om naast de overstijgende strategische taken op inhoudelijk niveau mee te denken en te doen. Dit houdt in dat je, ook intern, een belangrijk onderdeel bent van het team en met hen voortdurend de dialoog met gezinshuisouders opzoekt.

De rol van Directeur-Bestuurder behelst eveneens, het op gepaste wijze uitdragen van het verhaal en de identiteit van Gezinshuis.com en het herkennen van kansen en mogelijkheden binnen het werkveld waarin Gezinshuis.com actief is. Je brengt een relevant netwerk mee en kent de markt. Daarin weet je de kern van de franchise uit te dragen. Je bent in staat om je dit binnen afzienbare tijd eigen te maken.

Je profiel

 • Je bent oprecht geïnteresseerd in de doelgroepen, gezinshuisouders en medewerkers van Gezinshuis.com en hebt een open en explorerende houding. Je bent goed in staat om de praktijk te verbinden aan bestuurlijke thema’s;
 • Je hebt een gerichte focus op het goed functioneren van de franchise; onderscheidende kennis m.b.t. gezinshuizen, emancipatie van de gezinshuisouder en toegang tot de markt;
 • Je kent het veld van de jeugdzorg en weet Gezinshuis.com op een onderscheidende manier in de markt te positioneren en de unieke waarde van de franchiseformule uit te dragen, gericht op het ontwikkelen van nieuwe gezinshuizen en het behouden van bestaande.
 • Je hebt een netwerk in de jeugdzorg en kan dit op een verbindende manier aanwenden, in het belang van Gezinshuis.com.
 • Je stimuleert de gewenste cultuur en gedrag door voorbeeldgedrag;
 • Je handelt vanuit een heldere besturingsfilosofie waarin gezinshuisouders en medewerkers ruimte krijgen en worden aangesproken op afspraken en te bereiken resultaten;
 • Je hebt een heldere visie op good governance en ziet de meerwaarde van goed ingerichte medezeggenschap;
 • Je hebt een verbindende en charismatische persoonlijkheid en vervult op natuurlijke wijze de rol van aanvoerder;
 • Je hebt ruime ervaring met organisatieontwikkeling en (proces)innovatie in een complexe setting en bent bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en gericht op een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie.

Procedure

Heb je interesse, reageer dan vóór 28 februari 2021 via onderstaand mailadres. De voorselectie­gesprekken vinden digitaal plaats en zijn gepland op 9 en 10 maart van 09.00 – 12.00u.

De selectiegesprekken zijn gepland op 23 en 24 maart 2021.
De procedure richt zich op de aanstelling van een nieuwe Directeur-Bestuurder per 01 juli 2021. Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van een assessment en een geldige VOG.

Gezinshuis.com laat zich in deze procedure bijstaan door Margriet Schoevaart van PTGM.

Heb je belangstelling voor deze vacature, maak dit dan kenbaar door een motivatie brief,  inclusief actueel curriculum, te mailen naar personeel@gezinshuis.com  ter attentie van mevrouw W. Hoek, Voorzitter Raad van Toezicht.

Je ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van je sollicitatie. Wij verzoeken je  contact op te nemen met Miriam Pronk via personeel@gezinshuis.com, als je deze bevestiging niet ontvangt.

Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je bellen met  Gerard Besten, Bestuurder a.i.via 06-10588857.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.