Hulp gevraagd bij ontwikkelen Holiday service

Gezinshuis.com werkt samen met Kracht in Huis, een bemiddelingsbureau voor gezinsvormen in de Jeugdhulp en WLZ. In het kader van het ZonMw-programma de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)’ ontvangt zij een subsidie om samen met Gezinshuis.com een ‘holiday service’ te ontwikkelen en een toegang tot ‘preferred suppliers’.

Holiday service
Een holiday service biedt mogelijkheden om eens een weekend of een aantal weken weg te kunnen, waarbij de juiste ondersteuners de zorg van jou overnemen.

Preferred suppliers
De preferred suppliers zijn bedrijven en organisaties die je tegen een kwantumvoordeel iets aan bieden. Te denken valt aan: witgoed, autoleaseconstructies, verzekeringspakketten, enz.

Wanneer en hoe?
Het project is gestart per 2 september 2020 en duurt maximaal 12 maanden. Er worden feitelijk twee webomgevingen gebouwd waarin vraag en aanbod bij elkaar gaan komen.

De volgende functies zijn betrokken: ICT-er, medewerker van Gezinshuis.com, twee of drie franchisenemers, beleidsmedewerker van Present 24×7, twee medewerkers van Kracht in Huis, een jurist, een vormgever en een screeningsmedewerker.

Door middel van 4 klankbordsessies verspreid over het komend seizoen bouwen we aan de twee services. De eerste twee sessies zijn al gepland: donderdag 15 oktober van 11.00-13.00  en donderdag 26 november van 9.30-11.30. Beide vinden plaats aan de CHE in Ede.

De twee resterende klankbordgroepsessies vinden plaats in het eerste half jaar van 2021. Voor de zomervakantie verwachten wij de webomgeving gereed te hebben.

Format ontwikkelen
Aansluitend zal Kracht in Huis een format ontwikkelen van het gelopen proces, zodat een dergelijke werkvorm en webportal ook voor een collega organisatie ontwikkeld kan worden. Dit was een voorwaarde van ZonMw. Een andere voorwaarde die werd gesteld is om een landelijke belangenvereniging erbij te vragen, zodat overstijgend gekeken kan blijven worden. We zijn daarom erg blij, dat de beroepsvereniging Present 24×7 aan wilde sluiten.

Meedoen?
We zoeken 2-3 gezinshuisouders die meedoen. Geïnteresseerd? Geef je vóór 30 september op via communicatie@gezinshuis.com.