Voor zorgaanbieders

Steeds meer zorgaanbieders kiezen voor opvang van uithuisgeplaatste jongeren in een kleinschalige en duurzame omgeving. Plaatsing in een gezinshuis sluit daar perfect op aan. Binnen een gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionaliteit van de gezinshuisouders. Als specialist op het gebied van inhuisplaatsen werken wij graag samen.

Professionele zorg binnen een gezin

Bij uithuisplaatsing van een kind blijkt vaak dat er sprake is van complexe problematiek. Opvang in een pleeggezin is dan niet genoeg. Er is zwaardere en professionele 24 uurs zorg nodig. Plaatsing in een gezinshuis sluit hier goed op aan. In een gezinshuis wonen 4 tot 6 kinderen samen met gezinshuisouders. Deze ouders stellen hun privéleven open, maar bieden ook professionele zorg: ze zijn zorgprofessionals. Eén van beide ouders heeft daarom aantoonbare ervaring in de jeugdhulp. Ze werken nauw samen met professionals van een zorgaanbieder en stellen in overleg zorgplannen op.

Gezinshuis.com ‘Investeren in langdurig opvoeden loont. Het zorgt voor een sterk verbeterde maatschappelijke positie voor de rest van een leven.’

Kwaliteit en ondernemerschap

We geloven in het zelforganiserend vermogen van gezinshuisouders. Hoe het gezin te organiseren laten we graag aan het gezin zelf over. Daar komt ondernemerschap bij kijken. Een eigen rechtsvorm werkt dan beter dan in loondienst. Binnen onze formule zijn er duidelijke afspraken over kwaliteit.
Een aantal dingen zijn belangrijk:

  • Professionaliteit. We ondersteunen onze ouders daarom door middel van een opleidingsprogramma, coaching en intervisie.
  • Een goede prijs-kwaliteitverhouding en duidelijk kostenplaatje. Een oplossing op maat klinkt duur, maar is in verhouding goedkoper dan 24 uurs opvang in leefgroepen of instellingen.
  • Zelfregie van de gezinshuisouders.
  • We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van een kind. Focus op het gezonde en minder op de problemen.
  • Een lokaal netwerk rondom het gezinshuis.
  • Ieder gezinshuis draagt het Keurmerk Gezinshuizen.

Specialist inhuisplaatsen

Als specialist op het gebied van inhuisplaatsen werken we al jaren succesvol samen met een grote groep zorgaanbieders. De afgelopen jaren zijn goede resultaten behaald met onze formule. Ruim 140 gezinshuizen zijn gestart. Als zorgaanbieder maak je met het gezinshuis afspraken over vergoedingen, het aantal en de duur van de plaatsingen en de hulp aan het kind. Met ons maak je afspraken over het verblijf en de omgeving. Wij selecteren geschikte gezinshuisouders door middel van een uitgebreid selectietraject. We begeleiden dit traject tot er een juiste match is. Eenmaal van start, blijven we in contact. Periodiek vinden jaargesprekken plaats, zijn er rapportagemomenten en coaching. Altijd inzichtelijk en dus transparant. Zo zorgen we dat de formule van hoogwaardige kwaliteit blijft. Afhankelijk van de vraag kan ons concept op maat gemaakt worden. Daar gaan we graag over in gesprek.

Informatiepakket voor zorgaanbieders

Meer weten over kwaliteit, financiën, opstart en begeleiding? Ons informatiepakket geeft uitgebreide informatie.

Aanvragen

Contact

In gesprek?

Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing. Benieuwd naar de mogelijkheden? We gaan er graag over in gesprek.

Ik wil een afspraak