Voor gemeenten

Elke gemeente heeft kwetsbare inwoners. Gezinshuis.com wil gemeenten graag helpen als het gaat om de specifieke doelgroep ‘uithuisgeplaatste jongeren’. Door maatwerk oplossingen te bieden die binnen de gemeente te realiseren zijn. En die aansluiten op de verplichtingen die voortkomen uit de jeugdwet.

Professionele zorg binnen een gezin

Binnen elke gemeente zijn er kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen blijven wonen. Voor sommige van hen is er meer nodig dan een pleeggezin: er is professionele begeleiding nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat ze het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband op kunnen groeien. Plaatsing in een gezinshuis biedt een oplossing. De jongeren worden binnen de gemeente opgevangen in een gezin waar ze 24 uurs professionele zorg ontvangen. Soms voor korte, soms voor langere tijd. Zo kunnen ze in uw gemeente (en hun vertrouwde omgeving) blijven wonen en naar school blijven gaan.

aantal gezinshuizen is met 22,5% gestegen de afgelopen 2 jaarin Nederland zijn er gemiddeld 40.000 kinderen uithuis geplaatst

De kracht van het gewone leven

Gezinshuis.com start gezinshuizen én ondersteunt gezinshuisouders die deze jongeren opvangen. We doen dat in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders. Binnen een gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionaliteit van de gezinshuisouders. Eén van beide ouders heeft daarom aantoonbare ervaring in de jeughulp. Ze worden ondersteund door professionals van een lokale zorgaanbieder. Denk aan orthopedagogen en ambulante hulpverleners. Een gezinshuis staat in een ‘gewone’ omgeving, vaak midden in een woonwijk. Daarmee ontstaat directe betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

gemiddeld per gemeente 48 kinderen uithuisgeplaatstop 1 juni 2015 waren er 426 kinderen inhuisgeplaatst bij gezinshuizen van Gezinshuis.com

Uniek en op maat

Net als elk kind is ook ieder gezinshuis uniek. Wat bindt is dat elk huis binnen de kwaliteitskaders van onze formule werkt. Een formule die meerwaarde biedt en waarmee goede resultaten worden behaald. Onze werkwijze is getoetst door Inspectie Jeugdzorg.
Binnen onze formule zijn een aantal dingen belangrijk:

  • Professionaliteit. We ondersteunen onze ouders daarom door middel van een opleidingsprogramma.
  • Een goede prijs-kwaliteitverhouding. Een oplossing op maat klinkt duur, maar is in verhouding goedkoper dan 24 uurs opvang in leefgroepen of instellingen.
  • Zelfregie van de gezinshuisouders.
  • We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van een kind. Focus op het gezonde en minder op de problemen.
  • Een lokaal netwerk rondom het gezinshuis.
  • Ieder gezinshuis draagt het Keurmerk Gezinshuizen.

Ons concept kan in iedere gemeente worden toegepast. En afhankelijk van de vraag op maat gemaakt. Daar gaan we graag over in gesprek.

op 1 juni 2015 waren er 113 gezinshuizen van Gezinshuis.com in bedrijfgemiddeld wonen er 3,7 kinderen in een gezinshuis van Gezinshuis.com

Uw verantwoordelijkheid, onze expertise

We werken al jaren succesvol samen met zorgaanbieders. Ook met gemeenten willen we graag samenwerken. Er zijn meerdere vormen van samenwerking mogelijk. Gezinshuis.com heeft een schat aan kennis en ervaring als het gaat om de ontwikkeling van gezinshuizen. Onze expertise groeit bovendien elke dag. Want we blijven onszelf ontwikkelen. Inmiddels hebben wij een landelijk netwerk van ruim 140 gezinshuizen, verspreid over alle provincies. Als adviseur of partner kijken we graag samen naar mogelijkheden voor huisvesting van uithuisgeplaatste kinderen. Wij willen gemeenten helpen om de Jeugdwet ook voor deze doelgroep te laten werken.

Aanvragen

Informatiepakket voor gemeenten

Meer weten over kwaliteit, financiën, opstart en begeleiding? Ons informatiepakket geeft uitgebreide informatie.

Aanvragen

Contact

In gesprek?

Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing. Benieuwd naar de mogelijkheden? We gaan er graag over in gesprek.

Ik wil een afspraak