Organisatie

 

Rob de Munck

Rob de Munck is sinds 1 januari 2017 bestuurder van Gezinshuis.com. Rob is geboren en getogen in Jeugddorp De Glind. Na een start als verpleegkundig begeleider start hij in 1999 met Inzetbaar. Een organisatie gericht op (personele) oplossingen in complexe zorgvraagstukken in de forensische GGZ, Jeugdzorg en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een flinke groei en een overname door een multinational volgen. In 2015 voegt Rob zich bij het team van Gezinshuis.com, o.a. als projectleider voor Gezinshuis-Plus.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van stichting Gezinshuis.com en bestaat uit:

willeke-nieuw

W. Hoek

Directeur Luteijn Groep

Toezichthouder bij Unie NZV, waaronder Edukans valt (onderwijs in ontwikkelingslanden) en Kwintessens, uitgever van educatief materiaal.

harco-nieuw

Drs. P.H.J. de Bruin

Directeur van De Bruin Interim & Verandermanagement B.V.

Partner van C3 adviseurs en managers, voorzitter bestuur Stichting Welzijn Ermelo (SWE).

dick-nieuw

Drs D.J. Willemsen

Orthopedagoog

Lid Raad van Toezicht Stichting Allegoeds te Lunteren, Lid KVIA (Klachtenkommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid), Bedrijfsadviseur Horeca.

Verantwoording en resultaten

Anno 2017 hebben we een landelijk netwerk van ruim 145 gezinshuizen. Onderstaand een overzicht van verantwoording en resultaten.