Mooie resultaten door steun

We worden blij van initiatieven en projecten waarmee we onze gezinshuizen in praktische zin kunnen ondersteunen. We zijn daarom altijd op zoek naar fondsen die willen investeren in de jeugdzorg en uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Een aantal inspirerende voorbeelden:

Je eigen Plek

Met project ‘Je eigen plek’ zijn in ruim 2,5 jaar prachtige resultaten behaald:
• 105 kinderkamers ingericht.
• 55 kamers opgevrolijkt
• 78 welkomstpakketten voor gezinshuizen met een nieuwe plaatsing
• 132 laptops voor kinderen van 12 jaar en ouder

De Vrienden Loterij heeft aan Kinderpostzegels en Nationaal Fonds Kinderhulp een bijdrage verstrekt voor dit project. Ook de Stichting Zonnige Jeugd en de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden droegen bij.

logo_zonnigejeugdlogo_weeshuislogo_vriendenloterijlogo_kinderpostzegelslogo_kinderhulp

Delaine Fonds

Het Delaine Fonds ontwikkelt projecten en initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van gezinshuizen gericht op samenhang, draagvlak, menskracht, geld en goederenstromen. De stichting is een initiatief van Gezinshuis.com en is opgezet om een community te vormen waarbij een bijdrage geleverd kan worden aan de ontwikkeling van jongeren in gezinshuizen.

40 vertrekpakketten

Dankzij de Rudolphstichting en Stichting Madurodamfonds zijn 40 vertrekpakketten samengesteld voor kinderen die uitstromen uit een gezinshuis.

logo_madurodamlogo_rudolphstichting

E-coachingmethodiek

Met de speciaal voor gezinshuis.com ontwikkelde E-coachingmethodiek kunnen gezinshuisouders en hun gezinshuiscoaches nog beter samenwerken. De methodiek is ontwikkeld met steun van De Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen (SOD) en het fonds Fie van der Hoop.

logo_SODlogo_fie vd hoop

Ontwikkeling Remihuis

Met hulp van het fonds NutsOhra en de Rudolphstichting is een variant op het gezinshuis ontwikkeld: het Remihuis. Binnen dit kleinschalige (2 plaatsingen) concept wordt maatwerk geleverd voor kinderen met autistische problematiek.

logo_Fonds NutsOhralogo_rudolphstichting