Succesvol samenwerken

Goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Dat ervaren we elke dag weer in de gezinshuizen en binnen onze organisatie. We hechten daarom veel waarde aan het netwerk van partijen en ketenpartners waar we mee samenwerken.

Freelance professionals: ondersteuning op maat

Binnen onze formule werken wij veel samen met freelance professionals. Zij ondersteunen onze gezinshuisouders. Gezinshuisouders zijn 24/7 aan het werk. De zorg voor de kinderen en de contacten met hun netwerk zijn intensief. Daarnaast vraagt ook het ondernemerschap en het eigen sociale leven aandacht. Er kunnen zich allerlei hulpvragen voordoen binnen een gezinshuis waar wij graag bij ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan coaches, financieel advies of bouwkundig advies voor een verbouwing. Elk gezinshuis is uniek en heeft ook eigen specifieke hulpvragen. In ons uitgebreide netwerk is er altijd wel een professional die kan helpen. Door een oplossing te bieden die past bij de specifieke vraag en context van het huis.

Fenneke Janssens (coach)Ze brengen zakelijkheid in hun privéleven. Dat is hun kracht en tevens hun kwetsbaarheid.’

Gemeenten en zorgaanbieders

We werken samen met gemeenten en een grote groep zorgaanbieders. Zij plaatsen kinderen en jongeren in gezinshuizen van Gezinshuis.com. Wij verzorgen de start en begeleiding van de gezinshuisouders. Er zijn meerdere vormen van samenwerking mogelijk. Wij werken samen met 14 twentse gemeentes en ook met bijvoorbeeld de gemeente Barneveld.