Kwaliteit van wonen en opvoeden

Gezinshuisouders geven jeugdhulp op een nieuwe manier vorm en inhoud. Minder op basis van regels. Maar wel binnen ons kwaliteitskader. We hechten veel waarde aan kwaliteit en die wordt ook intensief getoetst. Zo houden we de kwaliteit hoog. En borgen wij dat de gezinshuizen blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Een vak apart

Gezinshuisouderschap is een vak apart. Veel kennis komt voort uit ervaring. Wij stimuleren kennisontwikkeling en professionaliteit. Door te faciliteren in opleidingen, coaching en trainingen. Maar ook door elkaar op regelmatige momenten in het jaar te spreken, bijvoorbeeld naar aanleiding van rapportages. Het opbouwen van een netwerk is een ander belangrijk punt dat we stimuleren. Om de kinderen een basis te geven voor een sociaal netwerk. Maar ook omdat een vangnet belangrijk is voor de vitaliteit van de ouders.

Certificaat voor Zorgondernemer

Voor onze franchisenemers hebben wij een opleiding tot Zorgondernemer ontwikkeld.
Dit is een combinatie van trainingen en persoonlijke opdrachten. Het programma is gericht op het uitbreiden en versterken van de kwaliteiten van de gezinshuisouders. Zodat ze hun rol als gezinshuisouder en zorgondernemer succesvol kunnen uitoefenen. De uitvoering van de opleiding is in handen van het Gezinspiratieplein.

Keurmerk Gezinshuizen

Al onze gezinshuizen dragen het Keurmerk Gezinshuizen of zitten in de procedure om dit te behalen. Het Keurmerk Gezinshuizen is ontwikkeld op basis van de ISO 9001 systematiek. Om het Keurmerk te behalen wordt een gezinshuis getoetst op praktische en herkenbare processen. Een gezinshuis dat het Keurmerk draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in hun werkwijze. Het zegt iets over de professionaliteit en kwaliteit.

Vertrouwenspersoon

Wij verwijzen voor de vertrouwenspersoon door naar het AKJ. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Zij voeren in opdracht van alle gemeenten de landelijke functie van vertrouwenspersoon uit.  Lees verder in de folder van het AKJ.

Klachtenregeling

Organisaties werkzaam in de jeugdzorg zijn verplicht een klachtenregeling op te stellen. Onze klachtenregeling is hier te downloaden en toegankelijk voor alle gezinshuizen van Gezinshuis.com.