Gezinshuizen: kleinschalig en uniek

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren. Opvang in een gezin in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding.

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

Gezin als basis

Soms komt de ontwikkeling en veiligheid van jongeren in gevaar door de gezinssituatie. Als het thuis niet meer lukt, wordt tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. En om volop mee te doen in de maatschappij en zo zelfvertrouwen op te bouwen. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten. Daarop ligt de focus in plaats van op wat niet goed gaat.

Gezinshuisouders maken het verschil

In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt. De ouders zijn binnen onze franchiseformule zelfstandig ondernemer.

Jongere gezinshuis‘Ik ga het snappen: je bent de vroege, de late en de slaapdienst en je gaat nooit meer weg.’

Gezinsvormen

Elk gezin is uniek, net als elk gezinshuis. Er zijn gezinshuizen die zich specialiseren in bepaalde problematiek, zoals ASS, opvang van jonge moeders of crisisopvang. Binnen onze formule bieden wij meerdere gezinsvormen aan:

  • Gezinshuis; maximaal 6 (geplaatste) kinderen.
  • Gezinsgroep; één of meer pedagogische medewerkers werken mee. Zes tot acht kinderen.
  • Remihuis; specifiek gericht op ASS problematiek. Max 2 kinderen kinderen.
  • Gezinshuisboerderij; de werkzaamheden op de boerderij zijn structuurbepalend. Drie tot vier kinderen.
  • Gezinshuis-Plus; specifiek voor de zwaardere jeugdzorg, alternatief voor gesloten opvang. Max 4 kinderen. (factsheet Gezinshuis-Plus) (factsheet De Kantine)
  • Gezinshuis voor jonge moeders; voor opvang van moeder en kind.
  • Crisisgezinshuis; voor snelle hulp en opvang.
  • Gezinshuis met begeleid wonen; het kind (18+) woont niet bij het gezin, maar wel op het erf. Zij wonen zelfstandig, maar hebben 24 uur per dag ondersteuning ter beschikking.

Gezinshuizen in beeld

Ontdek in beeld en geluid hoe het dagelijkse leven in een gezinshuis er uit ziet. Onderstaande filmpjes en documentaire geven een goede indruk.
NCRV Dokument: B.V. Het gezin
Bas Haring over opgroeien in een gezinshuis
Burgemeester ondergaat het ‘gewone leven
Madeleine van Toorenburg loopt een dagje mee met Ynna