17 maart 2017

Methodiek verbetert match tussen kind en gezinshuis/pleeggezin

Door: Gezinspiratieplein – Donderdag 9 maart is het handboek Methodisch Matchen verschenen. Hiermee krijgen matchers een hulpmiddel in handen dat hen helpt bij het complexe matchingsproces voor jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Het matchingsproces wordt helder en stapsgewijs beschreven. Niet eerder is hierover een handboek verschenen. Het biedt professionals een kader bij het maken van afwegingen voor een goede plaatsing van het kind.

Matching is een vak en maatwerk
Eén van de auteurs, Gera ter Meulen: “Deze methodische aanpak helpt matchers bij het uitvoeren van hun werk. Zij krijgen hiermee een handleiding voor een transparante matchingsprocedure. Zo kunnen uithuisgeplaatste jeugdigen in de toekomst zo veel mogelijk volgens een eenduidige procedure worden gematcht aan pleeg- of gezinshuisouders”. Het projectteam van het handboek werd gevormd door het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en Gezinspiratieplein.

De behoeften en wensen van de jeugdige staan centraal bij deze methodiek. Daarnaast wordt er nog een aantal uitgangspunten en kernwaarden beschreven die een rol spelen. Doel is de jeugdigen te koppelen aan een pleeggezin of gezinshuis waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, een positieve relatie met hun ouders kunnen onderhouden en kunnen opgroeien tot hun 18e jaar.

Jeugdzorgorganisaties hebben een belangrijke bijdrage aan het handboek geleverd, zij deelden hun jarenlange ervaringen. Deze praktijkinventarisatie en een literatuuronderzoek hebben bruikbare informatie opgeleverd voor de matchingsmethodiek. Met de publicatie wordt het project ‘Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis’ van het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en Gezinspiratieplein afgesloten.

Het ‘Handboek’ (en de serie) zijn te downloaden op: www.gezinspiratieplein.nl & www.nji.nl/Publicaties

Gezinshuis.com is samenwerkingspartner van het Gezinspiratieplein. Het project is mogelijk gemaakt door: het Dirk Bos Fonds, het Maagdenhuis, de Rudolphstichting, ADOC, het Nederlands Jeugdinstituut en de bij het project betrokken samenwerkingspartners: Ambiq, Gezinshuis.com, Intermetzo, Jarabee, Kenter Jeugdhulp en Spirit.

 

Terug naar overzicht