14 februari 2017

Hoop een huis geven!

Binnen een Gezinshuis-Plus kunnen kinderen uit de gesloten jeugdzorg hun bestaan normaliseren. Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg deed onderzoek naar het effect.

Sommige kinderen hebben zoveel (gedrag)problemen of vormen een dusdanig gevaar voor zichzelf dat ze worden opgenomen in de gesloten Jeugdzorg. Maar daar gaat het niet altijd goed. Kinderen hebben moeite met wisselende begeleiders en verzetten zich tegen dwang. Het gevolg is vaak eenzaamheid en agressie en weer overplaatsingen, iets wat jongeren vaak nog wanhopiger maakt. Een jongere: ‘Meneer, ik heb nooit een fijne kerst, want ik heb niemand meer’.

Om te komen tot meer stabiliteit is er naar aanleiding van onderzoek door het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden, samen met Gezinshuis.com, een nieuwe vorm van gezinshuizen voor deze kinderen ontwikkeld; een Gezinshuis-Plus. Een Gezinshuis-Plus is een kleinschalige vorm van residentiële zorg voor kinderen met (basaal) sterk ontregeld gedrag, veelal veroorzaakt door complex trauma. Het doel: ’het normaliseren van het bestaan’. Het ‘gewone’: een gezinshuisvader en -moeder die er altijd zijn, weer naar school gaan en vrijetijd zonder dwang staan hier voorop.

Het onderzoek

In opdracht van Gezinshuis.com is er in 2016 onderzoek uitgevoerd door het lectoraat Residentiële Jeugdzorg naar het leef- en werkklimaat in de Gezinshuizen-Plus. In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek beschrijven onderzoeker Ferdi Bekken en lector Peer van der Helm de resultaten van de eerste paar maanden van dit gedurfde experiment.

Lees de samenvatting op de website van de Hogeschool Leiden.

 

Terug naar overzicht