Gezinshuis starten

Zorg voor jeugd is volop in beweging. Steeds meer uithuisgeplaatste jongeren vinden een veilige plek binnen een gezinshuis. De vraag naar gezinshuizen neemt toe. We zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe zorgondernemers die een gezinshuis willen starten.

Gezinshuisouder worden?

Een gezinshuis wordt geleid door een echtpaar, samenwonend stel of single. Als gezinshuisouder zorg je voor enkele kinderen en jongeren gedurende langere tijd van hun leven. Je hebt de dagelijkse verantwoordelijkheid en bent zelfstandig ondernemer. Binnen de kaders en met back-up van Gezinshuis.com. Een moderne vorm van ondernemerschap: een kleinschalige onderneming gericht op de ontwikkeling van jongeren. Je voegt waarde toe aan de levens van kinderen.

Zorgondernemer onder franchise

Eigenlijk staan maar een aantal dingen echt vast: jij en je partner zorgen voor langere tijd voor gemiddeld 3 tot 6 kinderen. Je doet dit binnen je (eigen) gezin in een ‘normale leefomgeving’ in een ‘gewoon’ huis. Die gezinssituatie is één van de sterke punten van ons concept. Je doet dit als franchisenemer onder het label gezinshuis.com. Nog een voorwaarde: je biedt de jongeren veel meer dan een dak boven het hoofd en een gevulde maag. Je biedt professionele begeleiding en bent veel in contact met professionals die ook een rol spelen in de levens van deze jongeren. Zoals orthopedagogen, voogden en de zorgaanbieder. Samen stel je een zorgplan op. Natuurlijk is er ook contact met de ouders als dit mogelijk is. Je moet het dus leuk vinden om een (sociaal) netwerk op en uit te bouwen.

Een benadering die past bij jullie situatie

Binnen een aantal kwalitatieve kaders ben je vrij om de zorg in je gezinshuis vorm en inhoud te geven. Je voert zelf de regie en maakt de keuzes. Zo kun je bewust kiezen voor een specifieke doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een verstandelijke beperking, kinderen met autisme of jonge moeders.

Stevig in je schoenen

In een gezinshuis woon je ‘op’ je werk. Natuurlijk zijn er momenten voor jezelf maar het is zeker geen gewone baan in de zorg. Een gezinshuis is een dynamische samenlevingsvorm waar je zelf de regie voert. We zoeken daarom mensen die evenwichtig, stabiel en volhardend zijn. In staat om mee te bewegen met de kinderen en jongeren, zonder zichzelf te verliezen. Alleen liefde geven is niet genoeg. Je moet er altijd zijn, sturing geven. Ook als je gekwetst wordt of getest om te kijken of je er wel echt voor ze bent. Samen beschik je over een veelheid aan capaciteiten: communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, levenswijsheid, ondernemerschap en financieel inzicht. Ook het vermogen om te reflecteren op je eigen handelen en daar van te leren is noodzakelijk.

Een professionele achtergrond

Minstens één van de ouders heeft professionele ervaring met zorg voor jongeren en een relevante beroepsopleiding. De partner moet er affiniteit mee hebben. Pedagogisch vakmanschap is belangrijk, net als het kunnen aanleren van levensvaardigheden. Naast vertrouwen, veiligheid en structuur bied je daarmee meerwaarde voor jongeren. We zijn altijd op zoek naar nieuwe zorgondernemers. Bekijk de vacatures.

Aanmelden

Open Avond

In 2017 organiseren wij op verschillende data en locaties een open avond voor iedereen die geïnteresseerd is in Gezinshuis.com en het starten van een gezinshuis.

Aanmelden

Aanvragen

Informatiepakket

Meer weten over opstart, begeleiding, financiën en kwaliteit? Vraag ons informatiepakket aan.

Aanvragen