29 maart 2017

Gezinshuis-Plus ouders

Ben jij een stabiele, professionele opvoeder die stevig in zijn of haar schoenen staat? Zie je het opvoeden van kinderen met complexe vraagstukken als een uitdaging? Ben jij een opvoeder die niet loslaat, maar ‘vastpakt’? In samenwerking met Parlan Jeugdhulp zijn wij op zoek naar Gezinshuis-Plus ouders voor de regio Noord-Holland.

Een Gezinshuis-Plus

Een gezinshuis-plus is een kleinschalige vorm van residentiële zorg voor kinderen met (basaal) sterk ontregeld gedrag, veelal veroorzaakt door complex trauma. Gezinshuis-Plus is bedoeld voor kinderen die op het moment van opname tussen de 8 en 14 of 16 jaar oud zijn en vanwege hun complexe problematiek een gesloten machtiging dreigen te ontvangen. Het is een alternatieve woonvorm met als belangrijkste doelen: het voorkomen of verkorten van een gesloten traject, herstel van het gewone leven en het opvoeden naar een volwaardig burgerschap.

Binnen een gezinshuis-plus, met maximaal 4 kinderen per gezin, wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionaliteit en vakmanschap op het gebied van jeugdhulp en behandeling. Vanwege de complexe problematiek van de kinderen worden gezinshuis-plus ouders ondersteund door een zorgvuldig samengesteld, specialistisch en op maat gefaciliteerd team. Zij dragen bij aan specifieke begeleiding in onderwijs, dagbesteding en vrije tijd. Meer over gezinshuis-plus.

Wat vragen wij?

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor enkele kinderen en jongeren gedurende langere tijd van hun leven. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van kinderen met vaak een complexe orthopedagogische vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren.

Als gezinshuisouder benader je kinderen op een positieve, evenwichtige en consequente wijze. Je bent in staat je in te leven in wat een kind voelt en meemaakt. Je stemt je professioneel handelen af op de zorgvraag van ieder kind. Je toont daarbij respect voor de eigenheid en autonomie van ieder kind en bent in staat het ouderschap te ‘delen’ met de ouders. Tenslotte werk je volgens het hulpverleningsplan en reflecteer je systematisch op jouw eigen handelen, waarbij je continue op zoek gaat naar mogelijkheden tot verbetering. En je werkt als zelfstandig ondernemer binnen de franchiseformule van Gezinshuis.com!

Als gezinshuisouder:

  • sta je positief in het leven en je denk je veelal in oplossingen;
  • beschik je over doorzettingsvermogen, een goed inlevings- en acceptatievermogen en een hoge betrokkenheid;
  • ben je creatief, stressbestendig en kun je improviseren;
  • weet je de ouders nadrukkelijk te betrekken;
  • ben je in het bezit van goede sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van samenwerkingscontacten met (pleeg)ouders, familie, scholen en externe instanties;
  • sta je open voor begeleiding en/of coaching en kun je reflecteren op je eigen handelen;
  • beschik je over een zorg gerelateerde Hbo opleiding.

Over Parlan

Parlan staat voor kinderen, jongeren en hun opvoeders met vragen rondom opgroeien en opvoeden en biedt ondersteuning en behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden. Parlan Jeugdhulp biedt haar hulp vanuit de onderdelen Parlan Jeugd & Opvoedhulp, De Praktijk (Jeugd-GGZ) en Transferium Jeugdzorg (Jeugdzorg Plus).

Geïnteresseerd?

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen via 0345 450253 of stuur een e-mail naar info@gezinshuis.com. Je schriftelijke reactie met CV en motivatie ontvangen we graag via info@gezinshuis.com. Vermeld daarbij om welke vacature het gaat.

De selectieprocedure start met een gesprek met onze accountmanager en directie, daarop volgen o.a. een referentiecheck, VOG aanvraag, competentietest en het indienen van een ondernemersplan.

 

Terug naar overzicht